GENERALFORSAMLING

Mandag den 27.marts - kl 18:00 i Køgehallernes Cafeteria

01) Valg af dirigent
02) Formanden aflægger beretning
03) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
04) Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
05) Fastsættelse af kontingent
06) Behandling af indkomne forslag
07) Valg af bestyrelsesmedlemmer
08) Valg af bestyrelsessuppleanter
09) Valg af revisor
10) Valg af revisorsuppleant

11) Eventuelt

Her kan du læse kommende aktiviteter
Træning (U12PIGE (årg. 2005/06))
30. mar. 2017, kl. 16.00
Køgehallen
Træning (U14DRENGE (årg. 2003/04))
30. mar. 2017, kl. 17.30
Køge Hallen
landsholdssamling (U16DAMER)
31. mar. 2017
Træning (U10PIGE (årg. 2007/08))
31. mar. 2017, kl. 16.00
Træning (U10DRENGE)
31. mar. 2017, kl. 16.00
Køgehallen
Seneste holdnyheder