Teknofo

Opgave

Teknologiformidlingsselskabet opgave er at samle mennesker med indsigt og udsyn inden for teknologi bredt til diskussioner i krydsfeltet mellem teknologi, samfund og lederskab. Mennesker som deler en passion for teknologi og som har et holistisk og konstruktivt kritisk syn på teknologien. Formålet er at inspirere hinanden og skabe nye tanker og indsigt og herigennem bidrage til, at ideer og synspunkter udvikles og spredes.

Historie og medlemskreds

Teknologiformidlingsselskabet har med snart 30 år på bagen formået at holde sig frisk, relevant og skarp.

  • Interessante mennesker – diversitet og skarphed i medlemskredsen
  • Perspektiv – klare temaer i form af teknologi, samfund og lederskab
  • Klarhed – mødernes form, stil og tradition, faste rammer og åbenhjertig debat
  • Engagement – diskussionslyste og vidende medlemmer
  • Overskuelighed – fire årlige møder så det er til at overse og forpligtige sig til
  • Relevans – skiftende bestyrelser, så Selskabet forbliver relevant, levende og retningsskabende

Teknologiformidlingsselskabets medlemskreds blev oprindelig defineret som pionerer inden for teknologiens verdenen, og der er stadig en del tilbage af dem. Over tid er medlemssammensætningen blev forandret gradvist, så den i dag udgøres af personer som har det til fælles, at de interesser sig for teknologien på et oplyst grundlag. De er alle præget af teknologien, og de har en dyb interesse i at forstå og påvirke udviklingen ud fra et samfundsperspektiv.

Bestyrelse

Bestyrelsesformand Ejvind Jørgensen

Aktiviteter
Der er ikke oprettet aktiviteter i kalenderen
Kontaktformular

Skriv hvis du har noget på hjerte.