VELKOMMEN TIL UNGDOMSAFDELINGEN I SKOVBO GOLFKLUB

Formålet med afdelingen er at skabe et aktivt klubliv for alle junior spillere i klubben, såvel på banen som udenfor banen. Det sociale fællesskab vægtes højt og er en vigtig del af klubben. Det er med til at skabe rammerne for alle juniorer, så de motiveres til at yde deres bedste på banen, og få størst mulig personligt udbytte af spillet i fritiden og i konkurrencer.
Herigennem udvikles juniorer, der kan repræsentere Skovbo Golfklub i DGU-arrangementer, ranglisteturneringer samt øvrige juniorturneringer i Danmark og på langt sigt tillige internationalt.
Aktiviteter
Aldersrelateret træning hold 1 (Skovbo Junior Golf)
17:00 - 18:00 tirsdag 3. aug
Skovbo Golfklub
Aldersrelateret træning hold 2 (Skovbo Junior Golf)
18:00 - 19:00 tirsdag 3. aug
Skovbo Golfklub
Aldersrelateret træning hold 3 (Skovbo Junior Golf)
19:00 - 20:00 tirsdag 3. aug
Skovbo Golfklub
Junior/Puslinge træning (Skovbo Junior Golf)
17:00 - 18:00 torsdag 5. aug
Skovbo Golfklub
Junior/Puslinge træning (Skovbo Puslinge golf)
17:00 - 18:00 torsdag 5. aug
Facebook feed