Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer
File
Anna Movin
40 34 08 61
File
Helle Jensen
KA
Kenneth Andersen
File
Max R. Mikkelsen
Formand
21 74 66 99
File
Bo Thomsen
File
Søren Froberg
51 80 11 41
File
Lasse J. Nielsen
Suppleant
52 34 25 36
Møder

Bestyrelsen holder møde cirka en gang i måneden. Den første halve time af hvert bestyrelsesmøde er åben, og alle medlemmer kan møde op og fremlægge forslag for bestyrelsen. Datoerne for bestyrelsesmøderne kan findes i kalenderen.

Bestyrelsen kan også kontaktes gennem kontaktformularen her på siden.

Kontaktformular