U20

Spillere
Spillere
#R
#13 Amanda Normann  Refsgaard
(P
(#91) Filip Popovic
JH
Jonas Hansen
JH
Jonas Hansen
KK
Kasper Kølle
MS
Mads Schlæger
MJ
Mathias Jørgensen
PL
Pierre Lyhne
RJ
Rasmus Lykke Jonassen
File
Sebastian Hersbro