Klubnyheder

Generalforsamling 22/3

9. marts 2022, 13.48

Greve Basket indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 22. marts 2022, kl. 19.00 på Holmeagerskolen. 


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af referent 
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 
 4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingentsatser for den kommende sæson 
 5. Behandling af indkomne forslag – se forslag fra bestyrelsen nedenfor. 
 6. Valg til bestyrelsen 
 7. Valg af revisor (Bestyrelsen indstiller Peter Jakobsen) 
 8. Eventuelt 


På valg er: 

 • Peter Buus Hansen - modtager genvalg 
 • Allan Andersen - modtager genvalg 
 • Suppleant Stine Gissel – genopstiller ikke 

Steffen Andersen, Kristine Dyring og Merethe Lyck er ikke på valg jf. vedtægterne 


Vi håber på et stort fremmøde, da klubbens fremtid og forhåbentligt positive udvikling er i alles interesse.


Med venlig hilsen 

Bestyrelsen