Retningslinjer og formål
GSF, en klub for livet!

Vi ønsker at være en idrætsklub, hvor børnene udfordres og lærer noget. Vores fokus er glade børn der trives.Trivsel forudsætter en kultur, hvor alle respekterer hinanden, og hvor vi har et sæt spilleregler, som alle – løbere, trænere, forældre og klubledere kender, og forsøger at agere ud fra i dagligdagen. Bestyrelsen og trænergruppen har derfor udarbejdet et sæt spilleregler for den almindelige daglige gang i klubben:


  • Løberne møder i god tid inden træning, sådan at opvarmning á 15 min. varighed kan gennemføres uden for isen jf. trænerens anvisninger. Børnene får mest ud af det, hvis de har god tid – det er en dårlig start på træningen at komme for sent.
  • Løberne (forældrene på de små hold) melder afbud til træneren, såfremt der ikke mødes op til træning. Træneren skal kunne planlægge og agere ud fra hvem de har på isen.
  • Vi skal alle udvise en positiv og social adfærd over for klubbens løbere. Alle har brug for at føle sig velkommen i klubben og alle kan have brug for en hånd.
  • Vi taler pænt hinanden – det er en forudsætning for trivsel. Ingen bryder sig om at blive talt til på en måde, så man ikke føler sig respekteret.
  • Vi skal passe på klubbens faciliteter og efterlader disse, som vi gerne selv vil modtage dem.
Billede mangler
Der er ikke uploadet et billede endnu
Billede
Der er ikke uploadet et billede endnu
Konkurrencer, træningssamlinger m.v.

Hvis løberne skal have en god oplevelse er det vigtigt:

  • At der er helt styr på løberens udstyr som fx skøjter og dragter.
  • At løberne bærer klubbens officielle klubjakke. Denne låne i klubben.
  • At løberne møder senest 1 time før gruppens programsatte start tid, således at opvarmning uden for isen kan gennemføres jf. trænerens anvisninger.
  • At løberne samt forældre bakker positivt op om alle klubbens løbere, og i det hele taget udviser en positiv og social adfærd overfor andre løbere/forældre.
  • At løberne benytter omklædningsrumme, men at forældrene ikke opholder sig i omklædningsrummet.