Klubnyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 d. 28. november kl. 18

1. november 2022, 08.29

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 i Copenhagen Tomahawks

Der indkaldes til generalforsamling mandag d. 28. november kl. 18.00 til 19.00.

Sted Hafnia Hallen mødelokale Julius Andersens Vej 6 2450 København SV

 

Ina Damsted ønsker ikke genvalg som kasserer, derfor leder bestyrelsen efter en ny kasserer, der vil holde et skarpt øje med foreningens økonomi (bogføring, betaling af regninger, kontrol og orden i mailboks, ol.). Det er en rimeligt simpel opgave, men kræver at man laver opgaver løbende. Lasse assisterer gerne løbende og vil hjælpe med opstart. Tag fat i Lasse Bach Schrøder-Sevald på [email protected] eller 22 85 61 93, hvis du er interesseret, kender en der ville være god til opgaven eller gerne vil høre mere.

 

Dagsorden er jf. foreningens vedtægter:

1.     Velkommen

2.     Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

3.     Godkendelse af generalforsamling

4.     Godkendelse af dagsorden

5.     Bestyrelsens beretning.

6.     Godkendelse af regnskab.

7.     Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

8.     Indkomne forslag

9.     Arbejdsopgaver

10.  Valg af bestyrelse.

a.     Valg af formand og kasser(er).

b.     Valg af tre - fem øvrige bestyrelsesmedlemmer.

c.     Valg af to suppleanter.

11.  Valg af revisorer.

12.  Eventuelt.

 

I henhold til foreningens vedtægter er alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance, stemmeberettigede. Medlemmer, som ikke er fyldt 16 år, kan bemyndige deres forældre eller legale værge til at stemme på deres vegne. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller medbragt skriftlig fuldmagt.


Har medlemmer forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal forslaget være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. 14. november. Forslag sendes til [email protected].


Den endelige dagsorden med indkomne forslag, samt foreningens reviderede regnskab og bestyrelsens budgetforslag udsendes til alle medlemmer og kan findes på vores hjemmeside, senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.


Jf. foreningens vedtægter sidder bestyrelsesmedlemmer i ét år, og således er alle på valg. Det drejer sig om følgende:

Formand Lasse Bach Schrøder-Sevald 

 æstformand Mads Berg Klausen 

Kasserer Ina Louisa Damsted (ønsker ikke genvalg) 

Bestyrelsesmedlem Tina Palsgaard Warnock

Bestyrelsesmedlem Anne Louise Dansbo (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem Cecilie Midskard Hundebøll

Bestyrelsesmedlem Maja Lisborg Sommer


Går du og overvejer at stille op til bestyrelsen, men er i tvivl om, hvad det indebærer, så kan I hive fat i formanden personligt (Tlf.: 22856193). Vi kan altid bruge friske kræfter i bestyrelsen.


Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen