Udvalg

Udvalg

Der er nedsat en række udvalg (arbejdsgrupper) i Copenhagen Falcons, hvis formål er at arbejde med nogle nærmere definerede områder. Udvalgene kan komme med forslag og indstillinger til bestyrelsen. For at sikre en sammenhæng i arbejdet på tværs tilstræbes det, at der er mindst et medlem af bestyrelsen i hvert udvalg. Har du lyst til at besætte en af de ledige poster, så kontakt et medlem af bestyrelsen.

Udvalgenes opgaver og medlemmer fremgår neden for.


Sports- og ungdomsudvalg (udpeget af bestyrelsen)
Sportslig retning (rød tråd), sparring med trænerne, kontakt til forældre (sportslig), trænernes uddannelse, rekruttering af trænere samt isplan/koordination.

Medlemmer (5): Louise Helt, Mads Sørensen, Piotr Haczek, Demis Karciauskas, Henrik Ørsted

Kontaktperson: Louise Helt

Udstyrsudvalg
Udvikle og administrere et system vedrørende udlån af udstyr til nye medlemmer, herunder kommunikation til holdlederne om klubbens udstyr. Håndtering af udstyr, have styr på mængden af udstyr, udstyrets stand og opbevaring. Komme med forslag til indkøb og frasalg af allerede ejet udstyr.

Medlemmer (5): Kirstine Løvdal, Ricki Runge, Per Michelsen, Henrik Ørsted + 1 x vakant

Kontaktperson: Vakant

Rekrutteringsudvalg
Planlægning af rekrutteringsaktiviteter og -annoncering, lave skriftlig materiale (flyers, plakater m.v.). Komme med forslag til ”merchandise” i rekrutteringsøjemed.

Medlemmer (5):  Sara-Lisa Wallskog, Anders Frederik Gjesing + 3 x vakant

Kontaktperson: Sara-Lisa Wallskog

Kommercielt udvalg
Organisere skøjteudlejningen, herunder indkøb og bemandingsplan samt annoncering af events (skøjtedisko og lignende).

Medlemmer (5): Bo Minik Jørgensen, Kent Søndergaard, Ricki Runge, Anders Frederik Gjesing + 1 vakant

Kontaktperson: Kent Søndergaard

Sponsorudvalg
Finde nye sponsorer til klubben.

Medlemmer (5): Casper Rostrup, Rasmus Bro, Mads Sørensen + 2 vakant

Kontaktperson: Rasmus Bro

Eventudvalg
Sociale aktiviteter i klubregi, herunder juleafslutning, fastelavn, sæsonafslutning m.v.

Medlemmer (5): Nanna Klerk, Camilla Bro Rasmussen, Cornelia Dixon + 2 x vakant

Kontaktperson: Nanna Klerk


Falcon-logo