Covid - 19 restriktioner

Covid - 19 Restriktioner Copenhagen Falcons

Opdateret 27 februar 2021


INGEN INDENDØRS TRÆNING ER TILLADT PGA COVID-19 FREM TIL 5/4 2021.


Opdateret 26 oktober 2020

(English Version below)

Ørestad Skøjtehal:

 • Skøjtebane (is): 50 personer 
 • Tumlebane (is): 45 personer
 • Tilskuerområde: 50 personer
 • Multirum: 37
 • Dansesal: 11
 • Fitnesslokale: 12
 • Omklædning 1-4: 12 personer
 • Omklædning 5-8: 2 personer
 • Foyer: 43 personer
 • Er alle under 21 år gælder forsamlingsloftet på 50 personer (dette er inkl. instruktører. Instruktører må gerne være over 21). 
 • Forsamlingsforbuddet er fra mandag den 26. oktober fastsat til 10 personer. Dette gælder både udendørs og indendørs.
 • Der skal fra torsdag den 29. oktober bæres mundbind indendørs før og efter aktiviteten. Kravet gælder dog ikke ved badning, i forbindelse med omklædning m.v.   Kravet om mundbind gælder også ansatte på idrætsfaciliteterne, når de befinder sig i områder med offentlig adgang. Mundbindet skal bæres, indtil man når omklædningen.
 • Ved aktiviteter, hvor deltagere bevæger sig rundt, skal der minimum være 4 m2 pr. deltager til rådighed.
 • Man må ikke løbe i gangerne og man skal holde afstand til hinanden.
 • Man må ikke samles i gangerne i grupper.
 • Når man ankommer til hallen, skal man spritte sine hænder af.
 •  

 

 Lån af udstyr

 • Ved lån af børne udstyr så skal man spritte sine hænder af. Efter udstyret er brugt skal det sprittes af og må ikke bruges i 48 timer. Udstyr som har været brugt, skal placeres på den venstre side i buret. Dette flyttes af den ansvarlige (i dette tilfælde Claus Thimsen) tilbage på sin plads i den højre side efter 48 timer.
 • Ved lån af voksenudstyr, så skal man spritte sine hænder af inden brug. Efter brug skal udstyret sprittes af, og må ikke bruges i 48 timer.

 


Skøjteudlejningen


 • Ved lån af skøjter og hjelm, skal man spritte sine hænder af. Efter lån, skal udstyr sprittes af ansvarlige i skøjteudlejningen, og udstyret må ikke bruges i 48 timer.

 

 

 

Træning og omklædningsrum ungdomshold

Vi har delt hallen ind i 2 zoner, rød og blå. Det betyder at man går ind i sin tildelte zone og går ud efter træning i den samme tildelte zone. Hvis man fx er i blå zone, så må man ikke gå ind i rød zone og vice versa. Rød zone bruger hovedentréen og Blå zone bruger spillerindgangen.

 • Børnene bedes at komme omklædt til hallen, og kun tage skøjter på i sin zone.
 • Man må tidligst ankomme til hallen 15 minutter inden træning.
 • Det er kun holdledere og udvalgte forældre som kan være inde i hallen. Disse hjælper børnene med at binde skøjterne. Hvis man ikke har mulighed for at klæde om hjemmefra, så skal det aftales med en holdleder, så barnet får hjælp i hallen, hvis der er behov for det.
 • Dem som træner på Falkereden/U7, kan have en ekstra person per husstand med til at hjælpe. På denne måde kan han have styr på at vi ikke overskrider max antallet.
 • Forældre må overvære træningen siddende fra tilskuerpladserne, men KUN hvis de overholder følgende:
  Man må først gå ind i hallen når børnene er kommet på is. Afhængig hvilken zone som børnene er i, så bruger man trappen op til tilskuerpladserne. Man må kun sidde på pladserne på tribunen. Ingen skal opholde sig i fx. klublokalet. Man må heller ikke, som tilskuer gå ind til selve ishallen via dørene til venstre for skøjteudlejningen. Som tilskuer skal man have forladt hallen 5 minutter inden træning er slut. Man skal gå ud samme vej som man kom ind og det er vigtigt at dette overholdes så at man ikke krydser spillerne når de kommer ud fra isen. Alle tilskuere skal sidde ned med en stol i mellem på tribunen. Man må ikke stå op, heller ikke stå nede ved isen. Hvis vi kan se at der alligevel er forældre som opholder sig i zonen på samme tid som børnene, så bliver vi nødt til afholde træning uden forældre igen. Så her sætter vi pris på, hvis vi allesammen hjælpes ad at overholde dette.
 • Trænere, spillere og forældre må gerne deltage på forskellige sektioneringer i løbet af en dag; det er et krav at en enkelt sektionering skal være færdiggjort inden en ny starter.
  De forskellige sektioneringer må stadig ikke krydse hinanden i omklædningsgange/i lobby etc.
 • Man skal have forladt hallen, senest 15 minutter efter at træning er afsluttet.
 • Off Ice træning er tilladt under specielle restriktioner. Cheftrænerne har fået tildelt tider, mere info kan ses længere ned. 
 • Trænere må gerne klæde om i hallen, med forudsætning at man holder afstand. I trænernes omklædningsrum må der være 1 person på 4 kvm.
 • Træningstrøjer bliver uddelt ved første is-træning. Træningstrøjen/kædetrøjen tager man med hjem efter træning og vasker, og tager den i retur til næste træning. Træningstrøjen/ Kædetrøjen bliver altså personlig fremover på lån til andre restriktioner gives. Hvis trænerne vil skifte en spiller i kæderne, så er dette ok, så længe trøjen bliver vasket til næste mand skal bruge den.
 • Man må ikke gå i bad i hallen.
 • Der må ikke anvendes snus af nogen deltagere i træning eller kamp – hverken spillere eller trænere.
 • Drikkedunke m.m. skal være strengt personlige.


Tirsdag: 

RØD ZONE 

U9
U13                               


BLÅ ZONE 

U11                                   

 

Torsdag: 

RØD ZONE                                 

U11
U9BLÅ ZONE
U7

U13

 

Lørdag: 


RØD ZONE                            

Hold 08:30

Hold 11:30

Hold 14:30BLÅ ZONE 

Falkereden/U7

Hold: 13:00OFF ICE (U9,U11 & U13)

Hvert hold får Off Ice en gang om ugen. Man kan bruge multirummet og/eller dansesalen. 


Torsdag 17:00-17:40 U9 (de tager sine ting med ind i multirummet og bliver derinde til U11 er ude) U11 træning er slut 17:05 så Når de er ude ur hallen 17:20 så U9 kan skifte til udstyr fra 17:35.

Torsdag U13 18:00-18:40. De er i blå zone, så de skal gå ind i spillerindgangen, op for trappen og ned for foyeren trappen. De skal så derfra gå direkte ind i multirummet så at de ikke går ind i rød zone hvor U9 skifter. Når Off ice er slut så går de samme vej tilbage til blå zone.

Lørdag U11 kl 11:45-12:30. De er i blå zone, så de skal gå ind i spillerindgangen, op for trappen og ned for foyeren trappen. De skal så derfra gå direkte ind i multirummet så at de ikke går ind i rød zone. Når Off ice er slut så går de samme vej tilbage til blå zone.


Man må ikke løbe i gangene. Off ice skal være enten udendørs, i multirummet eller i dansesalen. Man må ikke være inde i selve ishallen.Træning og omklædningsrum Voksenhold


For at vi som klub, skal kunne overholde de restriktioner vi har fået, så har vi brug for at alle hjælper til. Hvis vi ikke overholder de restriktioner der er, så kan vi få bøde og i værste fald lukke hallen.


Forsamlingsforbuddet er fra i dag mandag den 26. oktober fastsat til 10 personer, til al sportsaktivitet, hvor der er personer som er over 21 år. D.v.s. at hold, hvor mindst én deltager er 21 år eller ældre, må man kun træne 10 personer inkl. træner. Der må heller ikke afholdes kampe, stævner eller turneringer med mere end 10 deltagere, hvis mindst én person er 21 år eller ældre. Dette er til at begynde med gældende frem til 22.november.


Holdene må ikke krydse hinanden på noget som helst tidspunkt.


 • Alle hold får hver sin dag at træne på. Så risikerer man ikke at krydse hinanden, specielt når det kommer til omklædning.
 • Der skal fra torsdag den 29. oktober bæres mundbind indendørs før og efter aktiviteten. Kravet gælder dog ikke ved badning, i forbindelse med omklædning m.v. Mundbindet skal bæres, indtil man når omklædningen.
 • Alle som kan, skal komme omklædt til træning. Badefaciliteterne må kun bruges, hvis det er nødvendigt. De skal sammen med omklædningsrum/bænke sprittes af efter brug.
 • Man må være 20 personer til træning fordelt på 2 hold af 10 personer. Det er holdlederen/træneren for hvert hold som sætter maxantallet ved tilmelding på holdsport. Trænere er inkluderet i disse 10 personer.Holdene må ikke krydse hinanden.
 • Omklædningsrum er delt op i 2. Det betyder at de 10 personer som skal bruge omklædningsrum 1 & 2 går ind igennem spiller indgangen (blå zone) De 10 personer som skal bruge omklædningsrum 3 & 4, går ind igennem hovedentré (rød zone) I spiller indgangen skal branddøren være lukket i midten, så at de som er i omklædningsrum 3 & 4 bruger gangen ud til isen. De som er i omklædningsrum 1 & 2 skal gå rundt om lille is og ud den vej til isen.
 • Hvis man har udstyr i buret, så skal det hentes på en forsvarlig måde. Dette skal arrangeres af holdledere/trænere på hvert hold. Dette betyder at udstyr skal hentes UDEN at de 2 hold på 10 personer krydser hinanden. Dem i blå zone bruger døren i omklædning 1 for at komme til buret.
 • Isen skal være delt op i 2. Den første uges tid, med hjælp af tape. Der skal være 2 tape på tværs af banen med 2 m i mellem. Denne tape kommer om en uges tid at erstattes af tov. Dette skal holdledere/trænere sørge for at det er sat op inden spillerene går på is.
 • Fra dags dato og frem til at begynde med 22. november, har vi lukket for nye medlemmer.   
 • Trænere, spillere og forældre må gerne deltage på forskellige sektioneringer i løbet af en dag; det er et krav at en enkelt sektionering skal være færdiggjort inden en ny starter. De forskellige sektioneringer må stadig ikke krydse hinanden i omklædningsgange/i lobby etc.


Afholdelse af kampe: 


For at kunne afholde kamp så er det EN FORÆLDER/VOKSEN PR BARN tilladt som tilskuer. For at vi skal have mulighed for dette så er det vigtigt at vi allesammen overholder følgende retningslinjer. 


 • Til ungdomskampe: INGEN forældre/VOKSNE er velkommen ind i spillerindgangen eller omklædningsrummen. De eneste som må være her er de 5 udvalgte Per klub. Altså 2 hold à 9 spillere & 5 voksne inkl. trænere. Hver hold må altså have 23 personer med, inkl. trænere, holdledere og spillere. Alle personer i
  speakerboksen skal bære mundbind.
 • Frem til 22. november er der ikke afholdelse af voksenkampe.


Til alle hold ved kamp:


 • Alle skal spritte sine hænder af ved entré i hallen.
 • Spillerne skal gå ind igennem spillerindgangen. Falcons har omklædningsrum 3 & 4 og modstanderholdet omklædningsrum 1 & 2. Alle skal spritte af sine hænder når de går ind.  Hvis der er mere end totalt 24 spillere per hold, så må de som ikke får plads inde i omklædningsrummet, klæde om udenfor. Det er 12 personer per rum. (Inkl. trænere og spillere)
 • Trænere,spillere og forældre må gerne deltage på forskellige sektioneringer af kampgrupper. Træningsreglerne er gældende; dvs. en sektion (fx en U15-kamp) skal afsluttes helt (i omklædningsrummet) inden den næste begynder.
 • Dommere må gerne dømme 2 kampe i streg (fx U9 og U11). Den ene kamp skal være afsluttet helt (i omklædningsrummet) før den næste påbegyndes U7, U9 og U11 kampe kan godt afvikles med op til 50 personer på hver banehalvdel, hvis det er tydeligt markeret og opdelt, så hver banehalvdel er én sektion At der er fire omklædningsrum til rådighed (to til hver sektion), eller at spillerne kommer omklædt og henvises til hvilken sektion, de tilhører Spillerne må på intet tidspunkt krydse hinanden.
 • Forældrene/Voksne skal bruge hovedentréen. Alle skal spritte af sine hænder. De må ikke gå ind i skøjtehallen igennem dørene i entréen. Man skal gå op via trappen til venstre og der igennem ud på tribunen. 
 •  Forældrene/Voksne må KUN opholde sig på tribunen, med en stol i mellem. Eller i foyeren. 
 • Når kampen er slut, skal man forlade hallen igennem samme vej som man kom ind. Hallen skal være tømt på forældre/Voksne senest 15 minutter efter afsluttet kamp.
 • Man må ikke gå i bad.
 • Omklædningsrum skal sprittes af efter brug.
 • Hvis der skal afholdes kampe og cups, så gælder ovenstående, både for ungdomsholdene og Voksenholdene. Udover det så følger vi DIU:s retningslinjer om afholdelse af kampe og cups. Dem finder I her: www.ishockey.dk/covid-19-retningslinjer/
 • Ved spørgsmål omkring dette så er I altid velkommen til at kontakte Sara-Lisa på [email protected] eller via telefon på nummer 50228131.


 

Hvis man har, eller et familiemedlem har, symptomer på Covid-19, bedes man at blive hjemme.

Hvis man er blevet testet positiv for Covid- 19 efter at have opholdt sig hallen, bedes man umiddelbart at kontakte Sara-Lisa på [email protected] eller på telefon nummer 50228131.

 

Og sidst min ikke mindst. Hold afstand og pas godt på hinanden!

Mvh Bestyrelsen English version:


Covid-19 Restrictions Copenhagen Falcons

 

Updated as of October 26th, 2020

 

Ørestadens Skating Rink:

Number of people allowed in the specific areas:

• Ice rink: 50 people

• Small ice rink: 45 people

• Spectator area: 50 people

• Multi room: 37

• Dance hall: 11

• Fitness room: 12

• Locker room 1-4: 12 people

• Locker room 5-8: 2 people

• Foyer: 43 people

 

• For activities where participants move around, there must be a minimum of 4 m2 available per participant.

If everyone is under the age of 21, the assembly limitation of 50 people applies (this includes instructors. Instructors may be over 21).

•The assembly limit is set for 10 people from Monday 26 October. This applies both outdoors and indoors.

•From Thursday 29 October, facemasks must be worn indoors before and after the activity. However, the requirement does not apply to showering, in connection with changing, etc. The requirement for facemasks also applies to employees at the sports facilities when they are in areas with public access. The facemask must be worn until you reach the locker room.

• It is not allowed run in the corridors/hallways/entrance hall and you must keep the required distance from each other.

• It is not allowed to gather in groups the corridors/hallways etc. of the skating  rink.

• When you arrive at the skating rink, it is mandatory to clean your hands with hand sanitizer.

 

 Handling of borrowed club equipment

• Before handling borrowed children's equipment from the club, you need to clean your hands with hand sanitizer. After the equipment has been used, you need to clean it with disinfectant before handing it in. Equipment that has been used must be placed on the left side of the cages. After 48 hours the equipment  is moved back to the right side of the cages, by the one in charge of the equipment.

• Before handling borrowing adult equipment from the club, you need to clean your hands with hand sanitizer. After use, the one who has borrowed the equipment must clean it with disinfectant, and the equipment cannot be used for 48 hours, the team manager has the controlling function.

 

The skate rental

Before handling borrowed rented skates and helmets, you need to clean your hands with hand sanitizer.  After loan, the equipment must be clean it with disinfectant by those in charge of the skate rental on the day. The equipment must be placed separately and not be used for 48 hours. 

 

Training in general

•  Coaches, players, and parents are welcome to attend various training units during the day; it is a requirement that a single unit be completed before a new one starts.

•  The different training units are still not allowed to cross each other in locker rooms / in lobbies etc.

•  Parents may attend the training seated from the stands, but ONLY following is adhered to the:

You cannot not enter the rink until the children are on the ice. Depending on which zone the children are in, you use the stairs up to the spectator seats. You need to be seated when in the stands. No one should stay in e.g. the club room. As a spectator, you are not allowed to enter the ice rink itself via the doors to the left of the skate rental. As a spectator, you need leave the rink 5 minutes before training is over, so you are out of the red zone when practice is over. You need to exit the same way you came in and it is especially important that this is adhered to, so you do not cross the players when they come of the ice. If this is not respected and parents are still in the zone at the same time as the children, we will have to closed training without parents again. We will appreciate it if all comply to this.

• Snus must not be used by any participants in training or matches - neither players nor coaches.

• Water bottles etc. are strictly for personal use and cannot be shared.

 

Training and locker room youth teams

We have divided the inside area around the rink into 2 zones, red and blue. This means that you enter your assigned zone and exit through the same assigned zone after training. For example, if you are in the blue zone, then you cannot go into the red zone area and vice versa. Red zone uses the main entrance and blue zone uses the player entrance.

•  You cannot enter the rink until 15 minutes before training.

The children are asked to come suited up to the rink, and only putting on skates the assigned.

•  Only team managers and selected parents can be in the changing area. The selected people will help the children tie the skates. If you do not have the opportunity to change clothes from home, it must be agreed with a team manager so that the child receives help in the rink if needed. If this is not possible because your child needs to have the support of a parent in the rink, this must be agreed with the team manager.

• Children  that trains at Falkereden / U7 can have one person per household to help the child. Coaches and team managers that has children on the team, can bring an extra parent to help the child, this in order for coaches and team managers to ensure the rules are being upheld.  When the training begins, and the children are on the ice you can walk to spectator stand by using the stairs by the locker rooms or the stairs next to the multiroom. This is for so the club to have control over the number of people in the rink, and assure that we do not exceed the maximum allowed number of people.


•  You are to leave the rink no later than 15 minutes after training has ended.

 

•  Coaches are welcome to change in the coaches' locker room if you keep the  required distance of 1 person per 4 sqm. 

•  Practice/line jerseys will be handed out at the first on-ice training. The  practice/line jersey is to be taken home after training and washed, and brought back to the next training. The training/line jersey will be issued as a personal loan until further notice is given.

•The coaches can change players within the lines, but then the training/line jerseys must be washed before another player   

  can use it.

  • It is for the time being not allowed to take showers at the rink.

 

Zone allocation

Tuesday:

RED ZONE

U9

U13

 

BLUE ZONE

U11

 

Thursday:

RED ZONE

U11

U9

 

BLUE ZONE

U7

U13

 

Saturday :

RED ZONE

Hold 08:30

U7

Hold 13:00

 

 

BLUE ZONE 

Falkereden

Hold: 11:30

Hold: 14:30

 

OFF ICE (U9,U11 & U13)

Each team has one Off Ice training a week. It’s possible to use the Multiroom or danceroom.

 

Thursday 17:00-17:40 U9 (Bring the equipment to the off ice area and will stay until U11 is done) U11 ends at 17:05 and have left by 17:20 U9 can change from 17:35.

Thursday U13 18:00-18:40. U13 are in the blue zone, and therefore they must enter by the player entrance, up the stairs and down the stairs in foyer. Then move directly to the multiroom, so they are not crossing U9 in the area, they are changing in. After Off ice practice U13 will moved the same way back to the blue zone.

Saturday U11 kl 11:45-12:30. U11 are in the blue zone, and therefore they must enter by the player entrance, up the stairs and down the stairs in foyer. Then move directly to the multiroom, so they are not crossing U9 in the area, they are changing in. After Off ice practice U13 will moved the same way back to the blue zone.

 

No running in the halls. Off ice is to be either done outdoor, in the multiroom or danceroom. Off ice are not allowed by ice rink itself.

 

Training and locker rooms for the adult teams

For us as a club to be able to comply with the restrictions we have been given, we need everyone to help. If we do not comply with the restrictions, we can be fined, and in the worst case the rink will be closed.

 

From Monday 26 October, the assembly limitation is set at 10 people, for all sports activities where there are over 21 years old. I.e. that teams where at least one participant is 21 years or older, you may only train 10 people incl. coach. Games and tournaments may not be held with more than 10 participants if at least one person is 21 years or older. This is initially valid until 22 November.

 

The teams must not cross each other at any time.

 

• There will only be one adult team training each day. Thus, limiting the risk crossing each other, especially when it comes to moving to and from locker rooms.

• From Thursday 29 October, facemasks must be worn indoors before and after the activity. However, the requirement does not apply to showering, in connection with changing, etc. The facemask must be worn until you reach the locker room.

• Everyone who can, must come suited up for training. The shower facilities may only be used if necessary. They must be sprayed off together with locker rooms / benches after use.

• You must be 20 people for training divided into 2 teams of 10 people. It is the team leader / coach for each team who sets the maximum number when registering for team sports. Coaches are included in these 10 people. The teams must not cross each other.

The locker rooms are divided into 2. This means that the 10 people uses locker rooms 1 & 2 enter through the player entrance (blue zone) The 10 people who uses locker rooms 3 & 4 enter through the main entrance (red zone) In the locker room area, the fire door must be closed in the middle, so that those who are in locker rooms 3 & 4 use the player access to the rink. Those who are in locker rooms 1 & 2 must walk around the small rink on their way to the rink.

• If you have equipment in the cage, it must be retrieved in a safe manner. This must be arranged by team leaders / coaches on each team. This means that equipment can be picked up, but WITHOUT the 2 teams of 10 people crossing each other. Those in the blue zone use the door in locker room 1 to get to the cage.

• The ice is to be divided into 2 sections. That is done by either using cones, tires, or ropes making a 2-meter zone between the 2 teams. This is for team leaders / coaches to make sure it is set up before the players go on ice.

• From today's until November 22, we have closed for new members.

Coaches, players, and parents are welcome to attend various training session during the day; it is a requirement that a single session must be completed before a new one starts. The different sessions must still not cross each other in locker rooms / in lobbies etc.

 

Playing games at the rink:

To be able to hold games, ONE PARENT / ADULT PER CHILD is allowed as a spectator. In order for us to have the opportunity for this, it is important that we all comply with the following guidelines.

 

For youth games: NO parents / ADULTS are welcome in the player entrance or changing rooms. The only ones who can be here are the 5 selected Per club. So 2 teams of 9 players & 5 adults incl. coaches. Each team can therefore have 23 people with, incl. coaches, team leaders and players. All persons in the speaker box must wear a facemask.


Until November 22, there will be no adult games.

 

To all teams at games:

Everyone must use hand sanitizer when they enter the rink.

Players must enter through the player entrance. Falcons have locker rooms 3 & 4 and the opposing team locker rooms 1 & 2. Everyone has to use hand sanitizer when they enter. If there are more than a total of 24 players per team, then those who do not get a place inside the locker room must suit up outside. There are 12 people per room. (Incl. Coaches and players)

Coaches, players, and parents are welcome to participate in various sessions of games groups. The training rules apply; i.e. one section (eg a U15 match) must be completed completely (in the locker room) before the next one begins.

Referees may judge 2 matches in a row (eg U9 and U11). One match must be completed completely (in the locker room) before the next one begins. four changing rooms available (two for each section), or that the players come dressed up and referred to which section they belong to. The players must not cross each other at any time.

Parents / Adults must use the main entrance. Everyone has to use hand sanitizer when entering. They are not allowed to enter the ice rink through the doors of the entrance hall. You have to go up the stairs to the left and through there out into the stands.

 The parents / adults can ONLY stay in the stands, with a chair in between. Or in the foyer.

When the match is over, you must leave the rink through the same way as you entered. The rink must be emptied of parents / adults no later than 15 minutes after the end of the match.

You can not take showers.

locker rooms must be sprayed off after use.

If games and cups are to be held, then the above applies to both the youth teams and the Adult teams. In addition, we follow the DIU's guidelines for holding matches and cups. You can find them here: www.ishockey.dk/covid-19-retni...

 

We all need to use our common sense - even when the rules / guidelines may not seem particularly sensible.

 

If you have any questions about this, you are always welcome to contact Sara-Lisa, see contact information’s below.

If you have, or a family member has, symptoms of Covid-19, please stay home.

If you have tested positive for Covid-19 after staying in the rink, please contact Sara-Lisa immediately at [email protected] or by phone number 50228131.

 

And finally, remember to clean your hands with hand sanitizer when entering the rink, keep your distance, and take good care of each other!

 

Best regards

The Board