All Stars OBC

 

All Stars FC 91, referat af generalforsamling februar 2006

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en rekord i All Stars: 10 deltagere til generalforsamling

 

 

 

der bliver dog suppleret op så vi ender på 13.

 

 

 

Valg af dirigent. I Steen Poulsens fravær bliver VINDøJE valgt som dirigent.Beretning af det forløbne

 

 

 

år. Formand Klaus Rasmussen fremlagde beretning: 2 serie 5 hold i nedrykningsspil, begge hold

 

 

 

forbliver i serie 5. OB A vinder 12-1 over Nordbyen men bliver frataget sejren så Nordbyen bliver

 

 

 

mestre. OB B sikrer oprykning til B-rækken. Kro-kravl en stor succes der bliver gentaget i 2007.

 

 

 

Julefrokost på Don. Som altid indendørs som opvarmning

 

 

 

Forelæggelse af regnskab 2005/budget 2006. regnskabet godkendes på generalforsamling.

 

 

 

Fastlæggelse af kontingent. Ingen ændringer: aktive kr. 300,- passive kr. 100,-. Godkendt.

 

 

 

Indkomne forslag. INGEN.

 

 

 

Valg af formand. Klaus Rasmussen. På valg 2007

 

 

 

Valg af kasserer. Claus G. Sørensen. Genvalgt 2006

 

 

 

Valg af bestyrelse. Mads Roed Rasmussen. Genvalgt 2006 Steen Poulsen. Genvalgt 2006

 

 

 

Thomas Kondrup. På valg 2007

 

 

 

Stefan Pedersen. På valg 2007

 

 

 

Jesper Lund Jensen, kampfordeler, På valg 2007

 

 

 

Suppleanter Michael Thomsen, John Kirkegaard

 

 

 

Revisor Flemming Østergaard

 

 

 

Carsten Kristensen

 

 

 

Suppleant Kent Fiber

 

 

 

Eventuelt. Der bliver diskuteret opkrævning af kontingent. Det foreslås at en træner eller en anden

 

 

 

repræsentant for hvert hold skal hjælpe kassereren med opkrævning således at man ikke kan deltage

 

 

 

i turneringskampe uden at have betalt kontingent. Desuden skal vi for at undgå svind ved ølsalget

 

 

 

ved hver hjemmekamp vælge en repræsentant for klubben til bestyrelse af dette. Vi er som altid

 

 

 

interesserede i at høre fra nye sponsorer. Så er der nogen der har forslag til arrangementer eller

 

 

 

kender en der har interesse i at sponsorere klubben kontakt da straks bestyrelsen. Tvivl om

 

 

 

spillertruppens størrelse. evt. udtrækning af det ene serie 5 hold.

 

 

 

 

 

All Stars FC 91 i 2006: serie 5 + serie 5 + OB A + OB B

 


Vedhæftet fil general06.pdf

 

All Stars FC 91, referat af generalforsamling januar 2007

 

 

 

 

 

 

 

Fremgang i All Stars:

 

 

 

En succes med generalforsamling en hverdagsaften? 17 deltagere til generalforsamlingen.

 

 

 

 

1. Valg af dirigent. Michael Thomsen vælges som dirigent.

 

2. Beretning af det forløbne år. Formand Klaus Rasmussen fremlagde beretning: 2 serie 5 hold

 

 

 

 

 

 

i nedrykningsspil, Et hold bliver udtrukket, det andet klarer frisag og bliver i serie 5. OB A er

 

 

 

som sædvanlig tophold i A-rækken. I 2006 bliver det til en 3.-plads. OB B bliver også

 

 

 

nummer 3 men fra bunden og sikrer derved forbliven i B-rækken. Kro-kravl en igen med stor

 

 

 

succes og bliver gentaget i 2007. Julefrokost på Slyngborg med ca. 30 deltagere. Som altid

 

 

 

indendørs som opvarmning

 

 

 

 

3. Forelæggelse af regnskab 2006/budget 2007. regnskabet godkendes på generalforsamling.

 

4. Fastlæggelse af kontingent. Ingen ændringer: aktive kr. 300,- passive kr. 100,-. Godkendt.

 

5. Indkomne forslag. INGEN.

 

6. Valg af formand. Steen Poulsen. På valg 2009

 

7. Valg af kasserer. Klaus Rasmussen. På valg 2008

 

8. Valg af bestyrelse. Mads Roed Rasmussen. På valg 2008

 

 

 

 

 

 

Thomas Kondrup. På valg 2008

 

 

 

Michael Thomsen. På valg 2009

 

 

 

John Kirkegaard. På valg 2009

 

 

 

Jesper Lund Jensen, kampfordeler, På valg 2009

 

 

 

9. Suppleanter Stefan Pedersen

 

 

 

Carsten Mikkelsen

 

 

 

10. Revisor Bjarne Svensson

 

 

 

Carsten Kristensen

 

 

 

Suppleant Flemming østergaard

 

 

 

 

11. Udgår

 

12. Eventuelt.

 

A. Der bliver diskuteret opkrævning af kontingent. Efter et år med lavvande i kassen er der

 

 

 

 

 

 

igen plus på kontoen. Opkrævning af kontingent forløber fint, dog forlanges der i fremtiden

 

 

 

betaling via netbank eller direkte på kassererens adresse: Klukke, Gurrevej 5 i Vorup (Tæt

 

 

 

på Løgstørvejens Bageri).

 

 

 

 

B. Det vedtages at der opføres et udendørs redskabsrum med plads til opbevaring. Det burde

 

 

 

 

 

 

give plads indenfor til et skab til hvert hold til bolde, spillertøj, drikkedunke m.v.

 

 

 

 

C. Vi er som altid interesserede i at høre fra nye sponsorer.

 

D. Hvis nogen har forslag til arrangementer eller kender en der har interesse i at sponsorere

 

 

 

 

 

 

klubben kontakt da straks bestyrelsen.

 

 

 

 

E. Efter udtrækning af et seriehold i efteråret, burde der nu være fuld opbakning til alle tre

 

 

 

 

 

 

hold i klubben.

 

 

 

 

F. I vinteren 2007/08 vil indendørs fodbold først blive påbegyndt efter nytår.

 

G. Det er med stort flertal godkendt at holde en fest for bestyrelsen.

 

All Stars FC 91 i 2006: serie 5 + OB A + OB B.

 

 

 

 

 

 

 

En stor tak til de afgåede bestyrelses-medlemmer, trænere og holdledere!

 

 

 

I gjorde et stort stykke arbejde i 2006 og i skal vide det er på

 

 

 

(Holdene bedes selv samle ind hvis i mener nogle skal have gaver eller lign.)

 

 

 

 

 


Vedhæftet fil general07.pdf

Referat generalforsamling All Stars FC ’91

Afholdt på Høvejen 21 tirsdag d. 12/2/2008 kl. 20.00

Referent: Klaus Rasmussen (Kasserer)

Fremmødte:

Bestyrelsen: Steen Poulsen (Formand), Klaus Rasmussen (Kasserer), John Kirkegaard,

Michael Thomsen og Mads Roed Rasmussen. (Afbud: Jesper Lund Jensen og Thomas

Kondrup).

Menige: Kent Damsgård, Mogens Boel, Jesper Bjerregård, Søren Andersen, Carsten

Mikkelsen og Frank Hansen.

Carsten Mikkelsen valgt til dirrigent og han fastslog at der var indkaldt rettidigt.

Steen Poulsen fremlagde formandens beretning.

A-holdet blev nr. 3 og B-holdet nr. 2 – fra bunden og derfor nedrykning til C-rækken.

Året er forløbet tilfredsstillende og der har været både sommerfest, fodboldgolf og

julefrokost med pæn tilslutning. Formanden var tilfreds med året og ser frem til mange

flere gode år på posten.

Klaus Rasmussen fremlagde regnskab der viste et overskud på 1.598,- trods en

indtægts-nedgang i både kontingent og ølsalg. (Skyldes vi ikke længere har JBU-senior

hold og træning).

Budget for 2008 er det samme som resultatet for 2007.

Regnskab og budget blev godkendt af de fremmødte.

Kontingent blev enstemmigt vedtaget til: uændret.

300,- / halve år for aktive og 100,- / halve år for træner / leder og passive.

Indkomne forslag:

1. Det blev foreslået at bestyrelsen nedsættes med 2 medlemmer. Forslaget blev

vedtaget.

2. Det blev foreslået at generalforsamlingen også kan afholdes i februar (med samme

indkaldelses-frist som nu). Forslaget blev vedtaget.

Valg:

Kasserer Klaus Rasmussen modtog genvalg.

Bestyrelses-medlemmerne Mads Roed Rasmussen og Jesper Lund Jensen modtog

genvalg.

Iht. det vedtagne forslag 1 sagde bestyrelsen farvel til John Kirkegård og Thomas

Kondrup som begge trådte ud af bestyrelsen. Vi takker dem for deres arbejde!

(På valg næste år er Formand Steen Poulsen og best.medlem Michael Thomsen).

Der var genvalg til alle de resterende poster (suppleanter, revisorer og

revisor-suppleant).

Valg til udvalg: Michael Thomsen blev genvalgt som øl-bestiller og Jesper L. Jensen blev

genvalgt som kampfordeler.

Eventuelt:

Vi er i år tovholdere på Elro-turneringen. Steen Poulsen og Klaus Rasmussen står for det.

Vi har dog lokket Franz fra Ø. Alling til at fortsætte som webmaster så det hjælper os en

hel del.

Turneringen skifter nok navn i år og en ny og bedre hjemmeside er også på vej.

Første kamp er 26/3 for begge hold.

Der blev spist en del pølser og drukket en kasse øl og 3 sodavand.

Slut


Vedhæftet fil general08.pdf

Generalforsamling 2009

All Stars FC ’91

Carsten Mikkelsen blev valgt som dirigent og han fastslog at der var rettidigt indkaldt til

generalforsamlingen.

Formand Steen Poulsen fremlagde beretning af det forløbne år.

Kasserer Klaus Rasmussen fremlagde regnskab for det forløbne år til godkendelse. Dette

blev godkendt.

Kasserer Klaus Rasmussen fremlagde budget for det kommende år. Budgettet for 2009 blev

forslået som regnskabet for 2008. Dette blev godkendt.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev godkendt.

Steen Poulsen modtog genvalg som formand.

Michael Thomsen modtog genvalg som bestyrelses medlem.

Revisorerne samt disses suppleanter og bestyrelses suppleanterne modtog alle genvalg.

Der var indkommet forslag om oprettelse af et serie hold. Dette forslag blev godkendt.

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden.


Vedhæftet fil general09.pdf

Generalforsamling 2009

All Stars FC ’91

Carsten Mikkelsen blev valgt som dirigent og han fastslog at der var rettidigt indkaldt til

generalforsamlingen.

Formand Steen Poulsen fremlagde beretning af det forløbne år.

Kasserer Klaus Rasmussen fremlagde regnskab for det forløbne år til godkendelse. Dette

blev godkendt.

Kasserer Klaus Rasmussen fremlagde budget for det kommende år. Budgettet for 2009 blev

forslået som regnskabet for 2008. Dette blev godkendt.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev godkendt.

Steen Poulsen modtog genvalg som formand.

Michael Thomsen modtog genvalg som bestyrelses medlem.

Revisorerne samt disses suppleanter og bestyrelses suppleanterne modtog alle genvalg.

Der var indkommet forslag om oprettelse af et serie hold. Dette forslag blev godkendt.

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden.


Vedhæftet fil general10.pdf

 

Generalforsamling i All Stars FC 91 – 26/2-2011

Sted : SkanseKroen

Fremmøde: Klukke, Ulrik, Lange, Hansen, Johan, Bille, Bjøkke, Vindøje, Boje, Gokke og Steen.

1) Valg af dirigent og referent.

Dirigent blev Christian Bilenberg og han konkludere at indkaldelsen var fuldt lovligt.

Referent blev Klaus Rasmussen.

2) Formandens beretning. (ved Klaus Rasmussen da Steen Poulsen var forsinket)

På det sportslige plan har der været god succes for vores 3 hold:

OB-A samt OB-C sluttede som hhv. 4 og 3 i deres rækker.

Det gav et sport-direct gavekort til OB-C men ingen oprykninger til Oldboyserne.

Serie 5 rykkede op i serie 4 og kan se frem til nye og formodentlig hårdere udfordringer.

3) Regnskab. (Ulrik Jensen)

Regnskabet ser godt ud og der var et overskud.

Ulrik mente at der stadig var enkelte der manglede at betale kontingent og han vil sammen med trænerne forsøge at få strammet op på det i det nye år.

4) Kontingent 2011

Det blev vedtaget at kontingent for 2011 fortsat er 300 kr. for aktive samt 100 kr. for

bestyrelsen og frivillige træner/hjælper pr halv år.

Kontingent betales ved konto overførsel eller kontant til kasseren.

5) Valg til bestyrelsen

På valg var Michael Thomsen som modtog genvalg samt Mikkel Schwarz og Steen Poulsen som begge ikke var interesserede i genvalg.

Johan Øhman stillede op og blev valgt som bestyrelsesmedlem og kampfordeler.

Johan er nu vores kontakt til JBU og dommerklubben.

René Hansen stillede op til formandsposten og blev valgt.

Dermed ser bestyrelse sådan ud:

Formand: René Hansen - nyvalgt

Kasserer: Ulrik Jensen – på valg næste år

Kampfordeler: Johan Øhman – nyvalgt

Best. Medl.: Klaus Rasmussen – på valg næste år.

Best. Medl.: Michael Thomsen – nyvalgt.

Stor tak til Steen og Mikkel for deres arbejde i bestyrelsen.

Crek blev genvalgt til at administrere vores hjemmeside www.allstarsfc.dk

6) Indkommende forslag.

Niels Roed fra Skansekroen ønskede vores hjælp til at arrangere værtshusfodbold lørdag d. 6. august. Det blev vi enige om at støtte op omkring.

Niels havde også fremsat et forslag om en Vorup-dag men den er udskudt indtil 2012.

7) Evt.

Ulrik vil arrangere en oprydnings/rengøringsdag i klubben. Alle synes det var en god idé.

René vil tage kontakt til kommunen og få dem til at kigge på vores problemer med manglende varmt vand samt fugt i kælderen. Han vil også undersøge om vi kan få et lokale mere til opholdsrum samt en hundebæ-pose-automat.

Der skal sættes elmåler på vores køleskabe og kommunen skal have en nøgle til ølrummet.

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden og den efterfølgende julefrokost var rigtig god!!

Her blev årets spiller: Lasse Lange og Årets kammerat: Ulrik Jensen.


Vedhæftet fil general11.pdf

 

Generalforsamling i All Stars FC 91 – 26/2-2011

Sted : SkanseKroen

Fremmøde: Klukke, Ulrik, Lange, Hansen, Johan, Bille, Bjøkke, Vindøje, Boje, Gokke og Steen.

1) Valg af dirigent og referent.

Dirigent blev Christian Bilenberg og han konkludere at indkaldelsen var fuldt lovligt.

Referent blev Klaus Rasmussen.

2) Formandens beretning. (ved Klaus Rasmussen da Steen Poulsen var forsinket)

På det sportslige plan har der været god succes for vores 3 hold:

OB-A samt OB-C sluttede som hhv. 4 og 3 i deres rækker.

Det gav et sport-direct gavekort til OB-C men ingen oprykninger til Oldboyserne.

Serie 5 rykkede op i serie 4 og kan se frem til nye og formodentlig hårdere udfordringer.

3) Regnskab. (Ulrik Jensen)

Regnskabet ser godt ud og der var et overskud.

Ulrik mente at der stadig var enkelte der manglede at betale kontingent og han vil sammen med trænerne forsøge at få strammet op på det i det nye år.

4) Kontingent 2011

Det blev vedtaget at kontingent for 2011 fortsat er 300 kr. for aktive samt 100 kr. for

bestyrelsen og frivillige træner/hjælper pr halv år.

Kontingent betales ved konto overførsel eller kontant til kasseren.

5) Valg til bestyrelsen

På valg var Michael Thomsen som modtog genvalg samt Mikkel Schwarz og Steen Poulsen som begge ikke var interesserede i genvalg.

Johan Øhman stillede op og blev valgt som bestyrelsesmedlem og kampfordeler.

Johan er nu vores kontakt til JBU og dommerklubben.

René Hansen stillede op til formandsposten og blev valgt.

Dermed ser bestyrelse sådan ud:

Formand: René Hansen - nyvalgt

Kasserer: Ulrik Jensen – på valg næste år

Kampfordeler: Johan Øhman – nyvalgt

Best. Medl.: Klaus Rasmussen – på valg næste år.

Best. Medl.: Michael Thomsen – nyvalgt.

Stor tak til Steen og Mikkel for deres arbejde i bestyrelsen.

Crek blev genvalgt til at administrere vores hjemmeside www.allstarsfc.dk

6) Indkommende forslag.

Niels Roed fra Skansekroen ønskede vores hjælp til at arrangere værtshusfodbold lørdag d. 6. august. Det blev vi enige om at støtte op omkring.

Niels havde også fremsat et forslag om en Vorup-dag men den er udskudt indtil 2012.

7) Evt.

Ulrik vil arrangere en oprydnings/rengøringsdag i klubben. Alle synes det var en god idé.

René vil tage kontakt til kommunen og få dem til at kigge på vores problemer med manglende varmt vand samt fugt i kælderen. Han vil også undersøge om vi kan få et lokale mere til opholdsrum samt en hundebæ-pose-automat.

Der skal sættes elmåler på vores køleskabe og kommunen skal have en nøgle til ølrummet.

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden og den efterfølgende julefrokost var rigtig god!!

Her blev årets spiller: Lasse Lange og Årets kammerat: Ulrik Jensen.


Vedhæftet fil general12.pdf

 

Referat All Stars FC ´91 generalforsamling 2013

15 mand fremmødt.

Steen A valgt til dirigent, fastslog at indkaldelsen var rettidig.

Formandsberetning ved formand René Hansen; Svingende sportslige resultater da vi både har oprykning og nedrykning til sæson 2013. Han var dog tilfreds med den gode stemning der er i klubben!

Ulrik fremvist regnskab med et resultat på -4.100,-. Der mangler indbetaling på ca. 3.000,- i kontingent som vi skal få kradset ind. Derudover har vi et fyldt ølrum som også kan generere lidt penge. Regnskabet blev godkendt. (dog mente Molle det skulle hedde noget andet)

Budget for 2013 er baseret på regnskabet for 2012 dog men en forventet forhøjelse af kontingent indtægten (se fastsættelse af kontingent).

Vi forventer* at vores dommerregninger fremover bliver tilsendt fra JBU hver måned og bliver betalt af kasseren. *(turneringsudvalget i R-O-B forhandler i øjeblikket med JBU).

Det vil gøre at vi fremover kan få dommerudgiften specificeret helt ud og derved også få øl/vand indtægten til at være retvisende.

(vores turneringsplan og resultat vil så også komme på JBU hjemmeside).

Halvårligt kontingent blev forhøjet til 350,- for aktive og 150,- for passive/træner/holdleder.

Denne forhøjelse slår igennem fra sommerpausen.

Dvs. foråret er til "gammel-pris" og når du at betale for hele året INDEN forårs sæsonen starter op så får du hele året til "gammel-pris".

Forhøjelsen blev vedtaget efter en enstemmig afstemmelse.

Valg til bestyrelsen: Johan genopstillede ikke. Molle blev valgt som nyt bestyrelses medlem.

Christian Bilenberg blev valgt som suppleant.

Steen A blev valgt til revisor og det blev besluttet at vi fremover kun har én revisor (førhen 2).

Forslag:

- Hansen foreslog at de to trænere lavede en fælles tlf.liste og det synes alle var en god idé.

- Hansen bad til at folk der kender til udendørs borde, som klubben må få, skal henvende sig.

- Hansen fremlagde en forespørgsel fra en klub der ønskede at bruge vores bane og klubhus, men derudover ikke ønskede at være med i vores klub. Dette blev nedstemt.

- Hansen har en dialog i gang med Thor om nye køleskabe.

- Laust foreslog at vi fik fat i udebanesæt til begge hold. Alle synes det var en god idé, men det skal sponsoreres og alle der kender en evt. sponsor bedes henvende sig til bestyrelsen.

- Hansen foreslog at vi skulle være bedre til at rydde op.

- Hansen vil arbejde på at hegnet ved ølrummet bliver fjernet så Thor lettere kan komme i ølrummet.

- Hansen vil arbejde på at få en ny kæde på indkørslen til banen så der ikke kører biler derind.

- Hansen vil undersøge nærmere om vi kan få vores hjemmeside "hostet" ved Randers kommune?

- Hansen har en dialog i gang med Randers kommune om en renovering af vores klubhus og han har bidt sig fast som en lille terrier i haserne på Kommune-Kaj. Alle forventer sig meget af dette. Hansen har selv været i gang med den store tur i klubben og vi glæder os meget til at se resultaterne!

Til sidst var Steen A blev tørstig/sulten (=gammel sur) og han mente derfor ikke der var tid til flere informationer.

Der var stor ros til bestyrelsen og især Ulrik og Hansen for deres arbejde i 2012.

Bestyrelsen takkede for god ro og orden og indbød til julefrokost.


Vedhæftet fil general13.pdf

Opslag

Der er i øjeblikket ingen aktuelle opslag

Billeder

Der er i øjeblikket intet galleri tilgængeligt