Nyheder

Glædelig jul

17. dec. 2018, kl. 08.07


Kære modtager af nyhedsmail fra SGF


Har du set vores julekalender på hjemmesiden? Hver dag frem til jul kommer nyt kalenderbillede på. Billederne er taget af holdene og hver dag former et nyt hold dagens dato på kreative måder. Og du kan stadig nå at se de første billeder lige fra 1. december.


Vi er ved at være halvvejs i sæsonen 18/19 og derfor nedsætter vi priserne for langt de fleste af vores hold, hvis du tilmelder sig efter 1. januar. Der er stadig pladser på en del af holdene – så tjek hjemmesiden (solrodgf.dk), måske er der plads til det, du gerne vil gå til. Der er muligheder både på børne- og voksenhold.


I løbet af 2018 har vi været så heldige, at vi har fået tilskud fra flere fonde, Team Solrød, Nordea, Seas, SIU rekvisitpulje og SOS puljen, så vi har kunnet købe flere og nye redskaber til gavn for mange hold.


I slutningen af september afholdte vi fællestræning en søndag, hvor ca. 70 børn og voksne deltog og havde et par sjove og udfordrende timer med spring, hop og leg med redskaber. Mon ikke vi gentager dette i løbet for foråret…. Så hold øje med hjemmesiden og facebook.


Selvom der endnu er længe til, så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved søndag den 28. april, hvor vi afholder den store forårsopvisning i Idrætshallen. Mange hold vil vise, hvad de har lavet hele vinteren.


Søndag den 7. april er SGF som vanligt vært ved den store Sydkystopvisning med deltagere fra andre foreninger. Der er som altid gratis adgang til begge opvisninger. Nærmere om program m.m. kommer senere.


Har du ideer eller ønsker, ris eller ros til SGF, kan du lægge det ind på vores facebook. Her vil spørgsmål blive besvaret af et medlem af bestyrelsen. Du kan også sende en mail til [email protected]. Vi vil altid gerne høre vores medlemmers mening.


I begyndelsen af det nye år går vi så småt i gang med planlægningen af sommersæson 2019 og næste vintersæson, så skulle du have lyst til blive instruktør eller hjælpe til på et hold eller med andre opgaver, så skriv til formandsmailen.


Gymnastikken afsluttes i uge 51 og vi er tilbage igen i uge 2 efter juleferien.


Hilsen og god jul og på gensyn i 2019


Solrød Gymnastikforening


Pia Nyvang, formand


Dagsorden til generalforsamlingen

25. okt. 2018, kl. 20.10

Da der ikke er indkommet nogle forslag til generalforsamlingen, bliver dagsordenen lige som, der tidligere er opslået.Generalforsamlingen er på søndag, den 28. oktober kl. 13.30 i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter, Solrød Center 85 (lige overfor Netto). Dagsordenen bliver ifølge vedtægterne (2018 er et lige år):
 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.


 4. Indkomne forslag - bortfalder, da der ikke er modtaget nogle forslag.

 5. Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering.

 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

  1.         Formanden og 3-5 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.  

  2.         Næstformand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 7. Valg af en revisor i ulige år.

 8. Valg af en revisorsuppleant i lige år.

 9. Eventuelt.


Efter generalforsamlingen er der spisning for de tilmeldte.Mvh.BestyrelsenNyt fra formanden om generalforsamlingen

25. okt. 2018, kl. 20.07

Kære alle sammen,Solrød Gymnastik er inde i en flot udvikling med flere og flere medlemmer på flere og flere hold - og dette kræver også noget mere af bestyrelsen. Derfor udvidede vi sidste år bestyrelsen til 11 medlemmer, således at opgaverne kunne deles ud på flest mulige og være mere overskuelige for den enkelte.Undervejs har vi, som bestyrelse, også arbejdet meget med os selv og vores fælles opgave - med uvurderlig hjælp fra DGI-konsulenten Niels.
Vi har både kigget på vores indbyrdes roller, samarbejdsmetoder, foreningens struktur og mange andre ting. Jeg er selv meget stolt af det arbejde, vi alle har fået fra hånden og hvordan vi, ved fælles hjælp, har arbejdet målrettet fremad. Resultatet er, vi sammen har skabt en stærk og solid base for SGF, i en god struktur og med samarbejdende ledelse.Derfor starter nu næste fase, af denne spændende og positive udvikling af SGF, hvor der skal udvikles videre ud i hele foreningen - for at SGF bliver endnu bedre, sjovere, mere alsidig og generelt det bedste sted at være aktiv i Solrød.De næste år kommer til at blive en spændende fortsættelse på rejsen, men også en der kræver en dynamisk, fokuseret og dedikeret ledelse i en samspillende forening. Jeg har nu været så heldig, at have været formand i 2 år. Det har været både meget spændende, til tider selvfølgelig også hårdt, men samlet set en dejlig og lærerig tid - noget jeg er sikker på alle i bestyrelsen selv kan genkende i deres eget arbejde.Men jeg har valgt ikke at genopstille som formand. Det er ikke et fravalg, men en erkendelse af, at der også er sket meget i min egen verden og den næste del af rejsen for SGF kræver andre kompetencer og ressourcer end jeg kan tilbyde. Bestyrelsen foreslår kasserer Pia Nyvang som formandskandidat på generalforsamlingen. Derudover arbejdes der med en kandidatliste til de øvrige poster i bestyrelsen, og opfordrer derfor alle – både medlemmer og ikke medlemmer – til at melde deres kandidatur til bestyrelsen snarest muligt.Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle de frivillige i SGF for deres store indsats - I gør en enorm forskel og uden jer, var der slet ikke denne fantastiske forening.Jeg håber vi ses til generalforsamlingen den 28. oktober kl. 13:30 i Aktivitets- og Frivilligcenteret i Solrød Center 85 - læs dagsorden med mere andetsteds på www.solrodgf.dk.Med venlig hilsenMichael Mørck Arnø


formand

Støtte fra Seas

12. okt. 2018, kl. 08.40

Vi er så heldige at vi har modtaget 10.000 kr fra SEAS-NVE. Pengene går til en ny Dorado trampolin, som mange børn og unge for glæde af i Solrød Gymnastikforening. Vi siger 1000 tak for det flotte sponsorat SEAS-NVE

Generalforsamling 28. oktober 2018

6. okt. 2018, kl. 21.27

SGF holder i år generalforsamling søndag den 28. oktober 2018 kl. 13:30.
Vi holder generalforsamlingen i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter i Solrød Center (overfor Netto), Solrød Center 85.


Dagsordenen bliver ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 4. Indkomne forslag.

 5. Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering.

 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

  1.         Formanden og 3-5 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.  

  2.         Næstformand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 7. Valg af en revisor i ulige år.

 8. Valg af en revisorsuppleant i lige år.

 9. Eventuelt.


Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen (under punkt 4) til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage (dvs. den 14.oktober 2018 kl. 13:30) inden generalforsamlingen. Indsendelse kan ske på mail [email protected].
Detaljeret dagsorden, inkl. disse eventuelt indsendte forslag offentliggøres på hjemmesiden kort tid derefter.Generalforsamlingen er åben for alle.
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, og som er fyldt 15 år - for medlemmer under 15 år har én forældre/-værge pr. familie. 
Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning.Medlemmer af SGF er idrætsudøvere (der ikke er i kontingentrestance), instruktører, hjælpeinstruktører, minihjælpere, voksenhjælpere, medlemmer af aktivitetsudvalg, ressourcepersoner samt æresmedlemmer.Efter generalforsamlingen er der (gratis) spisning for tilmeldte medlemmer – tilmelding til spisningen sker via holdsport (du skal være logget ind med din SGF-profil): https://www.holdsport.dk/club/activities/7049868


Soljump i Italien

29. aug. 2018, kl. 08.40

Efter 1 års planlægning kom Soljump endelig afsted til den internationale gymnastikfestival “Festival Del sole” i Italien. 36 deltager tog afsted, halvdelen via Paris og den anden halvdel via Frankfurt. 

I Italien deltog vi i 4 opvisninger, som vi havde øvet på. 4 flotte opvisninger. Den ene faldt duggen da vi gik på, så springmæssigt var den ikke så god. 

Vi var så heldige, at vi var med til afslutningsopvisningen. Stor oplevelse for gymnasterne med meget publikum. Flere familiemedlemmer kom derned og støttede os i den sidste opvisning. Fedt med forældreopbakningen. 

Vi var også på turer, en tur til en stor dyrepark, en shoppingtur og en tur på vandet på en stor forhindringsbane. Derudover havde vi en aften med underholding. Vi havde mellemlanding på vej derned, så gymnasterne havde fået opgaver, blandt andet skulle lave en serie og en sang. Det skulle så vises frem til resten af holdet.

En super god tur med mange oplevelser, god gymnastik og nye venskaber.

Hvilket hold skal DU og DIN familie gå på til vinter i Solrød Gymnastikforening?

30. jul. 2018, kl. 09.11

I Solrød Gymnastikforening begynder næste sæson 1. september og vi glæder os til at se dig og din familie på vores hold. Alle instruktører har forberedt sig på at tilbyde en masse god og varieret gymnastik til alle vores medlemmer. Der er som altid noget for alle aldre og indenfor mange forskellige genre af gymnastikken. Der er både mange af de gammelkendte hold og helt nye hold på programmet til vinter. Nogle af vores hold er allerede fyldte op. Andre er det næsten, så her skal du være hurtig. Men der er stadig mange muligheder endnu for at få pladser på børne- og ungdomshold, voksenhold, familiehold og Parkour, Cross og enkelte springhold.


Tilmelder du dig flere voksenhold, kan du som noget nyt i år få mængderabat. Der er enkelte undtagelser, så det fremgår af de enkelte holds holdbeskrivelser, om de indgår i rabatordningen og hvordan du får rabatten.


Du kan tjekke vores hjemmeside solrodgf.dk og læse om holdene og tilmelde dig her. Under overskriften ”Gymnastik vinter 2018/19” finder du alle hold opdelt i grupper efter holdtype. Hvis du klikker på holdnavnet, finder du beskrivelsen af holdet og du kan se træningstid og sted. Vil du på et hold, der allerede er fuldt booket, kan du tilmelde dig venteliste, så kontakter instruktøren dig, hvis/når der bliver plads til dig.


Hvis ikke du er sikker på, om et hold er noget for dig, kan du få en prøvetime, inden du beslutter dig. Dette skal du dog aftale med instruktøren først.


Under overskriften ”Trænere” på de enkelte hold, kan du se instruktøren og kontakte ham eller hende, hvis du har spørgsmål til gymnastikken på holdet, aftale prøvetime eller i det hele taget har spørgsmål til SGF.


Du tilmelder dig under ”Nyt medlem” på det enkelte hold. Har du en profil på Holdsport, kan du bruge den her, ellers får du én, når du tilmelder dig. Du har sikret dig en plads på holdet, når du har betalt.


Der kan helt frem til sæsonstart ske ændringer til programmet.


Du kan selvfølgelig også følge os på facebook. Spørgsmål og kommentarer her vil blive besvaret af bestyrelsen.


Som altid er vi med til Fritid i Solrød og i år er det lørdag den 25. august i Solrød Centret. Kl.11.10 ved den runde scene laver et af vores børne- og ungdomshold opvisning. Hvis vejret er til det, kan børn prøve vores airtrack med assistance fra nogle vores unge instruktører.


Du kan også møde vores instruktører i SGF-boden til Fritid i Solrød fra kl. 10 til 14. Her kan du høre om vores hold og eventuelt få hjælp til at vælge det rigtige hold for dig.


Skulle du få lyst til at være instruktør eller på anden måde være frivillig i SGF, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til [email protected] og du vil blive kontaktet af bestyrelsen.

Soljump skal deltage i Festival del Sole i Italien

25. jun. 2018, kl. 21.02

Springholdet Soljump fra Solrød Gymnastikforening skal deltage i den internationale gymnastikfestival Festival del Sole i Italien, hvor mere end 5000 gymnaster deltager. Vi har igennem det sidste år arbejdet for at få turen gennemført, både med at tjene penge men også med at få sammensat et flot program, som vi kunne vise frem. Vi var så heldige, at vi skulle lave 4 opvisninger dernede.


Den 1/7 tager 36 glade gymnaster, instruktører og medrejsende forældre af sted til en uge i gymnastikkens tegn. Det bliver en uge med mange oplevelser, som giver et stort sammenhold på tværs af holdet.


 

TILMELDINGEN ER ÅBEN

17. jun. 2018, kl. 14.24

Så er der åbent for tilmeldingen til alle vores vinterhold, så gå ind og få meldt jer til. De første hold er allerede overtegnede og vi har nået over 300 medlemmer i den første time, men der er stadigvæk plads på de fleste hold.

Tilmelding til ny sæson

3. jun. 2018, kl. 11.12

Til modtagere af nyhedsmail fra Solrød Gymnastikforening


Selvom sommeren står for døren og sommerferien venter forude, så er vi allerede klar med programmet for vintersæsonen 18/19 i Solrød Gymnastikforening. Sæsonen begynder i slutningen af august og slutter for de fleste hold ved vores opvisning til april 2019.


Tilmeldingen åbner søndag den 17. juni kl. 13 og du kan allerede nu se alle vores hold på hjemmesiden solrodgf.dk.


Samme dag afholder vi fællestræning for børne- og ungehold (årgang 2006-11) kl. 9-11 i hal C i Solrød Idrætscenter. Her kan du møde nogle af vores instruktører og prøve lidt af det, som vi tilbyder på nogle af holdene inden tilmelding.


Vi har igen i år mange af de velkendte hold fra tidligere – men også mange nyheder. Det vil være for omfattende, at fortælle det hele her, så kik på hjemmesiden og find DIT hold. Der er noget for alle aldre.


Under overskriften Gymnastik vinter 2018/19 finder du alle hold opdelt i grupper efter holdtype. Klikker du på holdnavnet, kan du læse om holdet, se træningssted og tid, samt se hvem, der er træner. Hvis du har spørgsmål til holdet, svarer træneren gerne på spørgsmål og du kan kontakte træneren via hjemmesiden.


Når der åbnes for tilmelding, vil der være en knap med teksten Nyt medlem under holdnavnet og den klikker du på for at begynde din tilmelding. Har du allerede en brugeradgang til Holdsport, kan du anvende den, ellers får du én, når du går i gang med tilmeldingen.


Der kan komme ændringer til programmet, så hold dig opdateret på hjemmesiden og følg os via Facebook.


På nogle voksenhold giver vi som noget nyt i år rabat ved tilmelding til flere hold. Det fremgår af den enkelte holdbeskrivelse om holdet er omfattet af rabatordningen og hvordan du får rabat.


Til august forventer vi at afholde fællestræning for flere af vores voksenhold, men mere om det senere.

Du kan også møde os til Fritid i Solrød lørdag den 25. august, hvor nogle af vores hold giver opvisning. Her kan du også få hjælp af vores instruktører til hvilke hold, du skal tilmelde dig.


Vi håber, at se så mange af vores tidligere medlemmer som muligt på holdene igen i år og selvfølgelig også en masse nye medlemmer.


Med hilsen


Solrød Gymnastikforening

Soljump mini hos Flying Superkids

29. maj. 2018, kl. 08.36

Soljump mini har i denne weekend været på Gymnastikgården i Århus hos Flying Superkids. 34 dejlige gymnaster deltog. De har alle haft en stor udvikling på denne tur, mange lærte nye spring og nogle fik mere styr på de spring de øvede. Da vejret var godt, brugte vi det udendørs springcenter. Super dejlig gymnastikweekend.SGF lokalopvisning og Solkystopvisning 2018

10. apr. 2018, kl. 21.08

SGF byder velkommen til årets lokalopvisning d. 6. maj samt Solkystopvisning d. 15. april.


Programmet er vedhæftet for både generalprøven 5. maj, opvisningen 6. maj, samt Solkystopvisningen.


Vi glæder os til at se jer alle til nogle skønne dage i gymnastikkens tegn!


Generalprøve2018.pdf


Opvisningsprogram2018.pdf


Program Solkysten 2018.pdf


Nyhedsmail sommersæson

16. mar. 2018, kl. 11.24

Sommersæson


Vi skyder nu vores sommerprogram i gang og åbner for tilmeldingen onsdag den 21/3-18 kl 10.00


Sommerhold:


Voksenhold:


Forårsfit


CrossGym Tirsdag sommer


GrossGym torsdag sommer


GrossGym søndag sommer


Motionsboksning


 


Familiehold:


Sommerlopperne


 


Springhold:


Junior/springbørn sommer 2005-09


Turbo sommer 2008-10


Mini Turbo sommer 2010-12


Drengespring sommer 2006-10


 


Parkour:


Parkour tirsdag sommer 8-12 år


Parkour onsdag sommer 8-12 år


Parkour sommer fra 2014 tirsdag


Parkour sommer fra 2014 onsdag


 


Dansehold:


Power teen dance


 


Disse hold fortsætter


Soljump (ingen ledige pladser)


Soljump mini (ingen ledige pladser)


Zumba Fittness (få ledige pladser)


Retro-Latin-Dance (få ledige pladser)


Strong By Zumba (ingen ledige pladser)


Effektiv Pilates (ingen ledige pladser)


Body and mind Fittness (få ledige pladser)


Cheerleading (træner til og med maj, ingen ledige pladser)


Jump4fun (træner til august, stadig ledige pladser)


 


Næste sæson


Inden længe bliver programmet for den nye sæson løbende lagt på nettet. Vi åbner for tilmeldingen allerede i juni måned, for på denne måde at se om vi kan imødekomme flere ønsker, hvis der skulle opstå lange ventelister. Vi glæder os meget til at afprøve vores nye storhold. Datoen for tilmeldingen bliver sendt ud senere.


Ingen prøvetræning på Soljump i 2018


Det øvede spring/rytmehold Soljump med piger og drenge fra årgang 2008-2001 eller efter aftale afholder ingen prøvetræning i år. Henvendelser fra gymnaster udenfor Solrød GF angående holdet kan ske på mail til [email protected] Internt i SGF tager man venligst fat i instruktørteamet.


Prøvetræning Soljump mini 2018


Der er prøvetræning på Soljump mini tirsdag den 8/5 + 15/5 i Idrætscenter Hal C 17.15 – 19,15, man skal kunne deltage begge dage.


Soljump mini er holdet for dig som vil noget mere med din gymnastik. Smidighed, styrke og konditionstræning er en naturlig del af opvarmningen. Vi kommer til at træne en del grundtræning, men også bygge videre på de niveauer som gymnasten er.


Der vil blive stillet krav til den enkelte gymnast, både i hallen og i fremmøde. Rytme er en del af træningen også, vi skal lave nogle fede serier som vi kan vise når vi skal til opvisning.


Dette er et letøvet hold. Du skal kunne 3 ud af 4 ting, araber-flik uden pause, Kraftspring med en lille hånd, Håndstand i det fri, Salto i trampolinen.


Vi tager på en weekendstræning, hvor der vil komme ekstra omkostninger, holdet deltager i mindst 5 opvisninger.


Vi træner onsdag 17.00 – 18.30, samt 1 dag om måneden i weekenden. Der er mødepligt på holdet.


Dette hold er for årgangene 2006 og 2010


Tilmeldingen skal ske på [email protected], hvor gymnastens navn, årgang skal skrives


Opvisning


Vi afholder vores store lokalopvisning søndag den 6. maj, programmet kommer snart. Vi er spændte på at se alle holdene på gulvet. Der vil til opvisningen være mulighed for at købe et gruppebillede af sit hold til 40 kr. Det kan bestilles i hal B samt på bordet i hal A. Der vil blive solgt lodsedler som støtter Børnefonden samt Soljump’s tur til Italien til sommer. I Sportscafeen serverer de lækre sandwich og andre gode ting. Sæt dagen af, det bliver en festlig dag :-)


Bestyrelsen


  


Generalforsamlingen

3. okt. 2017, kl. 21.37

I søndags afholdte vi i SGF vores årlige generalforsamling. 29 deltog i generalforsamling og senere middag på Dantes. Den stod på både vedtægtsændringer og mange nye ansigter i bestyrelsen.


Først og fremmest takker vi Dorthe Rasmussen og Tine Lehrmann for deres indsats i deres tid i bestyrelsen. Det har været en fornøjelse.


Bestyrelsen ser nu ud som følger:


 • Formand: Michael Arnø

 • Næstformand: Kamilla Uhre

 • Kasserer: Pia Nyvang

 • Vibekke Pedersen

 • Tine Marker

 • Jesper Marker

 • Frank Nielsen

 • Jeanett Nielsen

 • Caroline Carlsson

 • Winnie Troulsen

 • Maria Madsen

Vi byder rigtig hjerteligt velkommen til de fem nye og ser frem et spændende år med nye tiltag og input ligesom det forgange. Vi glæder os meget til at se hvor det bærer hen?


Referat, regnskab og budget følger senere her på hjemmesiden.


(På billedet ses formand Michael Arnø i færd med at liste bestyrelsemedlemmer op)

Generalforsamling 1. oktober

8. apr. 2018, kl. 13.08

Generalforsamling i SGF


Igen i år afholder vi generalforsamling på Dantes restaurant i Solrød Center, Solrød Center 8.
Det bliver søndag den 1. oktober kl. 17:00.


Dagsordnen bliver ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 4. Indkomne forslag.

 5. Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering.

 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

 7. Valg af en revisor

 8. Valg af en revisorsuppleant.

 9. Eventuelt


Generalforsamlingen er åben for alle.


Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, og som er fyldt 15 år - for medlemmer under 15 år har én forældre/-værge pr. familie. Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning.


Medlemmer af SGF er idrætsudøvere(der ikke er i kontingentrestance), instruktører, hjælpeinstruktører, minihjælpere, voksenhjælpere, medlemmer af aktivitetsudvalg, ressourcepersoner samt æresmedlemmer.


Efter generalforsamlingen er der (gratis) spisning for tilmeldte medlemmer – tilmelding sker via holdsport (du skal være logget ind med din SGF-profil): https://www.holdsport.dk/activities/5834884


Vi har 50 pladser – først-til-mølle-princippet gælder ;)

Sæsonstart, med holdsport

8. sep. 2017, kl. 10.46

Så er vi i gang

Så startede vintersæsonen for vores gymnastikhold – og det er med fuld drøn.
Det er dejligt, at se at der er blevet taget så godt imod de nye hold – og at de kendte hold også stadigvæk har jeres interesse.

Holdsport
Det har jo ikke gået nogen forbi, at vi har skiftet til holdsport. Men måske nogen ikke ved, at holdsport har en god app, hvor du blandt andet kan se beskeder fra din træner samt dine kommende træninger.

Du kan læse mere om den her: https://www.holdsport.dk/da/hjaelpecenter/support-og-teknisk-hjaelp/findes-der-en-app-til-holdsport.
Det vil være en stor hjælp for vores instruktører, hvis du til- eller framelder dig træning, så de ved hvor mange der kommer til hver træning.

Har du flere profiler, så kan du slå dem sammen til en – også selvom de er fra flere klubber. Læs mere her: https://www.holdsport.dk/da/hjaelpecenter/spiller-foraelder/profilindstillinger/hvordan-sammenlaegger-jeg-to-profiler

Har du børn, så kan du også samle deres profiler under din egen. Se her hvordan: https://www.holdsport.dk/da/hjaelpecenter/spiller-foraelder/profilindstillinger/kan-man-have-flere-profiler-under-samme-login

Voksenhold i Solrød Gymnastikforening næste vintersæson

15. jul. 2017, kl. 17.58

Selvom mange sikkert holder sommerferie i disse uger, er det ikke spor for tidligt at tænke på efterårets og vinterens motion for voksne. Og her har Solrød Gymnastikforening nogle meget forskellige tilbud og der er stadig pladser at få på de mange voksenhold, som vi tilbyder i den kommende sæson.


Selvfølgelig byder vi på flere af de gode, gamle og velkendte hold fra tidligere. Og regn bare med at instruktørerne har mange nye ting med i ærmet også i år:


Effektiv Pilates: Har du et ønske om at få en helhedsforståelse af din krop, så er dette hold lige noget for dig. Vi har fokus på at optimere kroppens elasticitet, hvor du opnår bedre bevægelighed og finder kroppens fjedring, elasticitet og styrke. Pilates giver dig kontrol over din krop, er kilden til at få personlige ressourcer, mod og velvære i krop og sind.


Body and Mind: Ryg og holdningstræning på en sjov og effektiv måde. Vi arbejder med mobilitet før stabilitet, hvilket giver en bedre funktionel dynamisk stabilitet i kroppen. Vi arbejder på at skabe balance i både skelet, muskel- og nervesystemet. Vi tænker meget i at løsne op i områder, hvilket forøger kvaliteten i muskel bevægelse, udfordre dig i forskellige variationer, stående og liggende, med og uden redskaber.


Retro-Latin-Dance: Holdet, hvor du med garanti får pulsen op, sved på panden og kommer i godt humør. Er du til god musik med glade rytmer og fest og farver, er dette holdet for dig. Vi kommer godt rundt i den store musikverden godt blandet fra 60´erne, 70´erne, 80´erne og 90´erne. Rytmerne vil bl.a. danses i swing, jive, chachacha, disco, merengue, salsa mm og de udfordres med et smil på læberne. Kom glad og lad os feste samme – alle kan være med, man sætter selv sin egen begrænsning.


Zumba-Fitness: Er der noget bedre end at starte en weekend med god musik, motion og samtidig have en fest? Zumba-fitness er god, glad danse-motion til fantastisk latinamerikansk musik og inspireres af salsa, merengue, reggaeton, cumbia hiphop m.m. Du vil gå fra timen med sved på panden og i godt humør. Fantastisk måde at starte weekenden på. Alle kan være med, man sætter selv sin egen begrænsning. Let´s go zumbaaaa…..

På Retro-Latin-Dance og Zumba-Fitness får du mulighed for at deltage i opvisningen til næste forår. Dette er dog helt frivilligt og der er absolut ingen tvang, man kan sagtens deltage på holdene uden at deltage i opvisningen.


STRONG by Zumba: STRONG by Zumba er IKKE en dansetime.
STRONG by Zumba er: høj intensitet intervaltræning som vil udfordre din krop og presse den udover dens grænser i udholdenhed, styrke, hurtighed og mobilitet.'
STRONG by Zumba er for alle (både mænd og kvinder) der har lyst til at komme i form med et program hvor du bruger din kropsvægt til at blive stærkere og musik der er perfekt synkroniseret til hver bevægelse.


CrossGym: Er til dig, der vil have alsidig og intensiv træning, baseret på naturlige bevægelser. Samtidig får du en varieret træning, der kan tilpasses dit niveau, men som træner hele kroppen. Det er et træningsprogram, der passer til alle uanset alder, køn og fysisk form.


I Solrød Gymnastikforening vil vi gerne fornyes os hele tiden og til næste sæson er der ikke mere end fire nye voksenhold.


Hardcore Motion: Et hold med knald på. Du er sikret, at hele kroppen arbejdes igennem hver gang. Konditionstræning, styrketræning og coretræning vil eksempelvis indgå. Træningen foregår i højt tempo og selvfølgelig til musik. Du skal have lyst til varieret grundtræning, hvor cirkeltræning, cat-slide, leg/spil, konkurrencer m.v. indgår. Du knokles godt igennem hver gang og her er der svedgaranti.


Kom i Form: Er meget inspireret af Gotved-gymnastik, uden at være et egentligt Gotved-hold. Det skal ikke gøre ondt at lave motion, hverken i mens eller bagefter, men man må godt kunne mærke at kroppen er blevet brugt. Vi laver sving, træner kondition, øver balance, laver stræk og slutter af med udstrækning og afspænding. Vi får en bedre smidighed, styrke og balance. Øvelserne tilpasses den enkelte og foregår til musik, men det er ikke et rytmehold.


Motionsboksning: Kom til en sjov, anderledes og spændende træningsform – hvor fokus er på udfordrende konditionstræning med elementer fra boksning. Alle kan være med, du lægger selv niveauet og arbejder derfra. Du vil øve teknikker på sandsække og andre forskellige former for udholdenhedstræning og være i bevægelse hele tiden. Der trænes to gange om ugen - i sammenlagt 2 1/2 time.


Voksenspring: Et hold både for mænd og kvinder 18+. Uanset om du kører dobbelt-back eller knap kan lave en vejrmølle, så er du velkommen. Her er plads til alle niveauer. Vi starter hver træning med en opvarmning af de gamle kroppe, hvorefter vi giver den gas på bane og trampet. En ting er dog garanteret: vi skal springe måsen ud af bukserne og ha’ det sjovt på samme tid. Måske deltager vi i opvisningen til foråret.


Også har vi slet ikke nævnt vores cykelhold, som også er i fuld gang hele sommeren på landevejene. Se solrodgf.dk under overskriften SGF Cycling.


På hjemmesiden (solrodgf.dk) kan du se de komplette holdskrivelser samt tid og sted for alle træningerne. Der er både muligheder på hverdagsaftener og i weekender.


Tilmelding og betaling foregår også på vores hjemmeside. Sæsonstart er for de fleste hold i første uge af september. Nogle af holdene slutter til april, andre forsætter frem mod skolernes sommerferie. Der er også lidt forskel på længden af træningen, nogen hold træner 1 time andre 1½ time. Har du spørgsmål til de enkelte hold, kan du ved holdbeskrivelsen på hjemmesiden finde instruktørne og skrive til dem herfra.


Mød os også til Fritid i Solrød til august. Hør om de forskellige hold og mød nogle af instruktørerne her, hvor vi gerne hjælper dig med at finde DIT hold.


Vi håber at se dig til efteråret i en af vores sale eller idrætshaller.Med sommerlig hilsen


Solrød Gymnastikforening

Tilmeldingen til vintersæsonen - nu skulle alle have fået mails, hvis de er placeret på et hold.

28. jun. 2017, kl. 12.56

Så skulle vi - SGF og Holdsport - være igennem alle tilmeldingerne og indplaceringen af dem og alle skulle have fået en mail med link til betaling, hvis de er optaget på et hold!

Pt. er "Cheerleading fra 11 år", "Spring Spilopper 2010-11" og "Springbørn 2007-09" dog overtegnede og har derfor stadigvæk venteliste.

Der er dog stadigvæk nogle enkelte, som ikke har betalt deres plads endnu - så der kan blive enkelte åbninger ind på de tre hold. Dem vil vi også få afklaret i morgen.

De, som ikke har fået email, er derfor stadigvæk på disse ventelister.

Dem vil der blive skrevet direkte ud til i morgen. Men generelt gælder det for dem, om selv at finde alternative hold i de resterende åbne hold.

OG lad mig lige fjerne en misforståelse:
Alle som allerede har betalt for deres plads, ER på det hold!

Dem, som har fået mails løbende de seneste to døgns tid, er dem som er kommet fra ventelisten til hold (og nu skal betale for at beholde pladsen).

Der sendes ikke bekræftelses-mail ud igen til alle dem som allerede har betalt


På SGF's vegne

Michael Arnø
formand

​En status på tilmeldingen

21. jun. 2017, kl. 22.37

Først er der ikke nogen mere end os, der er kede af det er gået skævt.


Der er en række frivillige ildsjæle i SGF, som har arbejdet hårdt for at forberede tilmeldingen og nu knokler utrætteligt løse problemerne og få sat alt på rette plads.


Vi har modtaget besked her til aften om at Holdsport stadigvæk er igang med at sikre de sidste registreringer.
Vi forventer derfor at kunne give endelig status i løbet af torsdagen.

Tilmeldingsproblemer på hjemmesiden

28. jun. 2017, kl. 12.57

Holdsport har desværre haft en fejl her til aften - som er gået ud over vores tilmelding.

Vi beklager selvfølgelig problemerne og håber på jeres forståelse.

For de fleste holds vedkommende har det betydet, at alle er kommet direkte på ventelisten.

ALLE ER REGISTRERET - både med hold og tidspunkt.

Holdsport er nu igang med at sortere alle dem på ventelisten og vil skrive direkte til dem som tilmeldte sig først, om deres plads på holdet.
De hold, som ikke er overbookede, virker igen og kan modtage tilmelding.

De vil modtage en mail med et betalingslink i aften/nat, som SKAL betales indenfor 24 timer. Sker dette ikke, går pladsen videre til næste på ventelisten.

Alle på ventelisten, som ikke kommer ind på holdet (i første omgang) får en mail om de står på venteliste - dette sker dog først senere på ugen.


Som sagt - vi er meget kede af problemerne og beklager.

​Næste vintersæson 2017/18

8. aug. 2017, kl. 08.29

Som vi skrev i seneste nyhedsbrev, så åbner vi snart for tilmeldingen til næste vintersæson. Programmet er nu færdigt og alle hold er lagt på vores hjemmeside (solrodgf.dk).

Vi åbner for tilmeldingen tirsdag den 20. juni kl. 19.00.

Nogle hold er gengangere fra sidste vintersæson og andre hold er helt nye. Der er noget for både børn, voksne og familier, og for alle aldre. Erfaringsmæssigt ved vi, at nogle hold meget hurtigt bliver fyldt op, så hvis du vil sikre dig en plads, skal du være hurtig på tasterne. Ellers kan du komme på venteliste til holdet.

Det vil føre for vidt, at nævne alle vores mange hold her, men kik ind på hjemmesiden og lad dig friste af de mange gode muligheder. Under overskriften Gymnastik Vinter 2017/18 finder du alle vores hold opdelt i grupper efter holdtyper. Klikker du på holdnavnet, kan du læse om holdet, se træningssted og tid, samt ses hvem, der er instruktører på holdet.

Når der åbnes for tilmelding, vil der være en rød knap med teksten Nyt medlem under holdnavnet og den klikker du på for at begynde din tilmelding. Har du allerede en brugeradgang til holdsport, kan du anvende den, ellers får du en, når du går i gang med tilmeldingen.

Hvis du har gået på hold hos os før, vil du nok bemærke, at vi har skiftet hjemmeside og at tilmeldingen er anderledes end tidligere, men du skal nok blive guidet igennem.

Vores sæson begynder første uge af september og nogle hold slutter med udgangen af april 2018, andre forsætter til sommerferien. Se nærmere under de enkelte hold. Dette gælder ikke for SGF Cyckling og for Jump4Fun.

Mød os i øvrigt i vores bod på Fritid i Solrød lørdag den 26. august. Her kan du høre om vores forskellige hold, møde nogle af vores instruktører og vi hjælper dig gerne til at finde det rigtige hold for dig.

Med venlig hilsen
Solrød Gymnastikforening


Nedsat prisen på sommerhold

28. jun. 2017, kl. 12.28

Så har vi nedsat kontingentpriserne på de sidste pladser af vores igangværende sommerhold - du kan se dem under menupunktet "Gymnastik Sommer 2017", hvor prisen er synlig, når du vil tilmeldes.

Dette gælder dog ikke SGF Cycling og Jump4Fun.

Med venlig hilsen


Nyhedsbrev maj

8. apr. 2018, kl. 13.09

Så er der igen nyt fra Solrød Gymnastikforening.
Sommersæson
Vi har nu skudt vores 2017 sommersæson i gang, men måske har du fortrudt, at du ikke meldte dig til? I så fald er der måske stadigvæk et hold for dig. Gå ind og læs mere om dem på hjemmesiden – her er dem med åbne pladser:
Voksenhold: • STRONG by Zumba sommer 2017

 • Retro-Latin-Dance

 • Body and Mind Fitness

 • Effektiv Pilates

 • Zumba Fitness


Parkour:


 • Sommerparkour - sommer 2017

Børnehold: • MGP Stars sommer 2017

 • Jump4fun - træning for børn med overvægt og sårbare børn


Familiehold: • Lørdagsfamilier sommer 2017

 • Skumfiduserne sommer 2017


Springhold: • SolJump Mini sommer 2017 - et letøvet springhold

 • Drengespring sommer 2017

 • Friske Forårsruller EKSTRA sommer 2017


CrossGym: • CrossGym Intro sommer 2017

 • CrossGym torsdag sommer 2017

 • CrossGym søndag sommer 2017
Der er åbnet et ekstra springhold for årg. 2007-2011 grundet lange ventelister på de øvrige sommerspring hold. Holdet hedder Friske Forårsruller og træner onsdag fra 18.15-19.15, så måske har du et barn eller kender et barn, der godt kunne tænke sig at lave lidt gymnastik her i sommeren. Sommersæsonen giver desuden en god mulighed for at prøve kræfter med springgymnastik, hvis man er i tvivl om det er noget for én.
Næste sæson


Inden længe åbner vi for tilmeldingen til vintersæsonen - vi har i år besluttet at åbne allerede i juni måned, for på denne måde at se om vi kan imødekomme flere ønsker, hvis der skulle opstå lange ventelister. Programmet vil blive offentliggjort (løbende) i denne uge, så du kan læse hvilke hold der kommer.
Opvisningen 2017


Den 30. april afholdte vi i år vores årlige forårsopvisning, der igen i år var blevet arrangeret af vores faste opvisningsteam. De gjorde en stor indsats og dagen forløb, som den plejer, rigtig godt og uden problemer. Der skal lyde en stor tak til opvisningsteamet, instruktørerne og hjælperne, de frivillige der hjalp til og ikke mindst alle gymnasterne og tilskuerne, der gjorde stemningen i hallen helt fantastisk ved at opvise og heppe.

SGF Cycling – træningstur


SGF Cycling drog d. 5. maj mod Vejle for at opleve Vejle på cykel, der bød på en masse gode stigninger. Super sejt gået af de friske cykelryttere - læs meget mere i turberetningen på SGF Cyclings hjemmeside.

Workshop


Den 7. maj afholdte vores instruktør Lonnie en workshop i Elastisk træning. Her havde de deltagende en fed oplevelse og lærte om nye måder at bruge kroppen på. Der vil helt sikkert også i fremtiden blive afholdt lignende ting for alle jer der følger vores forening.

Ny Crossgym-instruktør søges!


Vi søger en ny instruktør til SGF Crossgym.


Vi har en masse glade medlemmer, som godt kan lide at give sig alt hvad de kan til dagens WOD. Træningen foregår i gymnastiksalen på Solrød skole, hvor der er ribber og træbomme. Af udstyr har vi stålplinte (til fx boxjumps), kettlebells, wallballs og sjippetov. Når vejret tillader det, kan træningen foregå udendørs, hvor der så også er mulighed for at bruge vægtstænger, traktordæk og 6-8 kg hammere. Træningstiderne vi skal have besat er 2x1 time på torsdage, fra 19-20 og 20-21.


Vi ser meget gerne at du allerede har gennemgået DGI CrossGym 40 uddannelsen, men dette er ikke et krav – ligesom vi også gerne tilbyder dig mere uddannelse.
Sæsonen starter ca. 1. september.


Er du interesseret, så send en mail til [email protected].

Workshop 7. maj om elastisk træning

30. maj. 2017, kl. 22.32

Workshop d.7.5.2017 om ELASTISK TRÆNING

Kl . 14-17, Trænings sal 1 i SIC

ved Lonnie Jørgensen , SGF


Formål :


 • Stimulerer det indbyggede navigationssystem i kroppen

 • Blive bedre til at give efter i bevægelserne

 • Få bedre kraftudvikling

 • Udfordringer på bolde og ruller


Fascie i bevægelse - hvad er det ?


Alle kroppens muskler er omgivet og viklet ind i et netværk af fascie og bindevæv. Det er vigtigt, at vi har et sundt og hydreret fascie væv og at sammenspillet imellem muskler og fascievævet er optimalt for bedre, at kunne få god muskelkraft og glidende bevægelse.


Via øvelserne skabes blandt andet en mere smidig og elastisk og godt hydreret fascie i muskelvævet, det er med til at dine muskler bedre kan frigive en glidende bevægelse og du bedre kan komme længere ud i øvelsen.


I trænings øjemed vil vi have fokus på bedre grounding og opdrift i bevægelserne, tænke mere i bounce/bløde bevægelser og bygge øvelser op fra bunden til sjove udførelser, hvor kreativiteten ingen grænser har. MÆRKE HVAD DER SKER i hud og led!


Måske vi sammen kan lave nye og sjove flow-øvelser.

Kom glad og lad os se hvad dagen bringer.


Meld dig hurtig til. Først til mølle !!!!
Workshoppen er gratis for alle - også ikke-medlemmer af SGF.

Tilmelding på mail: [email protected]


​Er du vores nye gymnast på Soljump?

28. apr. 2017, kl. 11.24

Vi holder prøvetræning for nye gymnaster mandag den 1/5 og mandag den 8/5 fra kl. 17.15-19.15 i Solrød Idrætscenter Hal C. Afsæt begge dage til at besøge os.


Vi er et øvet spring/rytme gymnastikhold med både drenge og piger fra årgang 2007-1998. Vi åbner op for årgang 2007 + 2008, eller efter aftale. Vi har i denne sæson været 41 gymnaster og 5 instruktører. I sæsonen har vi været på weekend på henholdsvis Gunslevholm og Vejstrup idrætsefterskoler, besøgt en trampolinpark, og i Pinsen skal vi deltage i Internationales Deutsches Turnfest i Berlin.


Vi forventer, at du kan stå på hænder, og minimum kan 2 ud af disse spring: kraftspring, salto eller araber/flik på airtrack helt uden modtagning. Vi sætter mål for den enkelte gymnast, som vi arbejder på at nå i løbet af sæsonen.


På dette hold er det et krav, at du passer din træning, og at du deltager i alle opvisningerne. Vi har planlagt at deltage i 4 opvisninger i foråret 2018.


Vi bruger en del tid på teknik i løbet af sæsonen, ligesom serier også er en del af at gå på Soljump.


Vi træner 2 gange om ugen, mandag i Solrød Idrætscenter 18.15 – 20.15 og onsdag i Havdrup Idrætscenter 19.00 – 21.00 (nogle går kl. 20.30).


Vi fokuserer på det sociale fællesskab, man kan få på holdet, på tværs af både årgange og køn.


Der skal påregnes ekstra udgifter til opvisningsdragt og træningsdragt, samt weekender på Idrætsefterskoler. I næste sæson har vi foreløbig planlagt 2 træningsweekender og måske en sommertur til Festival del Sole i Italien. Denne tur skal man tilmelde sig allerede i september, hvilket også giver ekstra udgifter.


Tilmelding skal ske på [email protected], og her skal vi have navn, årgang og gerne lidt om din gymnastik baggrund.


Vi glæder os til at se dig til prøvetræning.


Bemærk at gennemførelse af prøvetræningen ikke er en garanti for optagelse på holdet og at du selv skal tilmelde sig holdet efterfølgende via hjemmesiden.

Program til lokalopvisningen/forårsopvisning

26. apr. 2017, kl. 23.48

Her er programmet for vores lokalopvisning på søndag den 30. april i Solrød Idrætscenter (hal A).


Tidspunkt
Holdnavn
Årgang
09.45
Indmarch

10.00
Cheerleading
8-14 år
10.09
Leg, spring & Rytme og Lørdagsbørn
2008-2010
10.29
Zumba / retro-Latin-Dance
18+
10.38
Familiespilopperne, Lørdagslop- perne,
Søndagsfamilier
2011-2013
10.58
Frivillige i SGF

11.10
Acrodance
10-13 år
11.18
Leg og Spring

11.33
Team Solspring
2003-2007
11.53
Tirsdagsbørn
2009-2010
12.08
PAUSE

12.13
Springbørn
2007-2009
12.25
Powerhop
2005-2008
12.37
Drengespring
2006-2009
12.57
Parkour - erfarne udøvere
Fra årgang 2003
13.07
MGP Stars
2008-2009
13.15
Rend og Hop
2013-2014
13.35
Gæstehold

13.45
Badutspring
2010-2011
14.00
Gunslevholm Idrætsefterskole

14.30
PAUSE

14.35
Soljump
1998-2007
14.55
Udmarch

15.15
Oprydning
Det kan også hentes som pdf her.


Med venlig hilsen


Tidligere formand Lars Kongsmark får årets Lederpris i Solrød

26. apr. 2017, kl. 23.18

Tidligere formand Lars Kongsmark blev her til aften hædret med årets Lederpris i Solrød af Solrød Idrætsunion, efter indstilling af SGF's bestyrelse.

Lars har været SGF’s formand i sammenlagt 15 år og været med som instruktør i mere end 30 år – indtil han trådte tilbage sidste efterår. Han har på alle tænkelige måder været en af de bærende kræfter i vores forening og arbejdet med alle aspekter af det, at være (i) en idrætsforening i Solrød – både som frivillig instruktør, leder og ikke mindst formand.


Lars har været instruktør på mange typer hold samt været med til at uddanne og vejlede utallige andre instruktører.


Lars har været med til hele tiden at afprøve nye muligheder og tiltag – som blandt andet er blevet til store succeser i de seneste år - med så forskelligartede ting som CrossGym, Parkour og cykling. Samtidigt er der fastholdt traditionsrige hold med spring- og rytmisk gymnastik som omdrejningspunkt – for både børn og voksne, piger som drenge.


Det var med Lars som mangeårig formand, at SGF udviklede sig til den moderne og initiativrige forening, den er i dag – hele tiden med fokus på at være gymnastikforeningen for både børn og voksne i Solrød.


Lars efterlader en stor arv og meget ”store sko” for os andre at fylde – han har i mere end et årti, været synonym med gymnastikken i Solrød og personifikationen af hele SGF.


Derfor er vi meget glade for, at årets Lederprisen gik til Lars Kongsmark for hans store og bemærkelsesværdige arbejde for SGF.


Tilmelding til sommersæson

20. apr. 2017, kl. 12.01

Det er blevet tid for tilmelding til sommersæsonen

OG tilmeldingen åbner i morgen (torsdag 20/4-2017) kl. 10:00 på www.solrodgf.dk.

Du bruger din holdsport-bruger til tilmeldingen.Tilmeldingen sker via en af to knapper:


I hjemmesidens øverste højre hjørne er der en knap "Nyt medlem"
Inde i holdbeskrivelsen er der også en knap til "Nyt medlem" -
som dog kun er synlig, hvis holdet er åbent for tilmelding.
Vi ser frem til en masse sommergymnastik og holdene lyder som følger:

Voksenhold
Kom i form - motion for voksne
STRONG by Zumba
Retro-Latin-Dance
Body and Mind Fitness (nyt navn)
Effektiv Pilates
Zumba FitnessParkour
Parkour - erfarne udøvereBørnehold
Rytme tøser
MGP Stars
Jump4FunFamiliehold
Lørdagsfamilier
SkumfiduserneSpringhold
SolJump Mini - et letøvet springhold
Drengespring
Springbørn
Leg og SpringCrossGym
CrossGym Intro
CrossGym torsdag
CrossGym søndagDerudover er SGF Cycling igang med deres regulære sæson samt enkelte af vintersæsonsholdene forsættes som oprindeligt planlagt frem til sommerferien.Mange sommerhilsner
SGF


Tricks til den nye hjemmeside

11. apr. 2017, kl. 00.07

Så skulle alle gerne være oprettet og have modtaget informationsmail om vores nye hjemmeside på solrodgf.dk.
Har du ikke dette, bør du kontakte formand Michael Mørck Arnø på mail [email protected]


For at gøre det hele let nemmere for jer, har vi samlet et par indledende tricks til funktionerne.


Hvis du er på flere hold eller har flere funktioner i SGF, er det nyttigt, at holde et vågent øje med hvilket hold man ser på. Det sker i højre hjørne, under den røde menu.

Hvis du vil ændre noget på din profil – f.eks. brugernavn, adgangskode eller profilbillede – gøres det ved at klikke på profilmenuen (øverst til højre i billedet ovenfor)


Når du er inde i din profil, kan du flere ting. Ændring af f.eks. brugernavn (såfremt det er ledigt), ny adgangskode og nyt profilbillede, gøres i menupunkterne nedenfor.


Du kan også sammenlægge denne profil med andre holdsport.dk-profiler du har i andre klubber eller lave en forældre-profil med dine børns holdsport.dk-profiler.

Du kan også helt slette din profil – og dermed udmelde dig af SGF! Det vil vi dog helst ikke have ;)


Du kan se flere tips og trick på holdsports.dk hjælpecenter: http://www.holdsport.dk/da/faqs/spiller

Ny hjemmeside

11. apr. 2017, kl. 00.30

Solrød Gymnastikforening har skiftet til en ny hjemmeside og det betyder lidt for dig som medlem.


Alle skal have en ny bruger/login fra os og lige nu mangler vi dog at få oprettet alle medlemmer - men det sker løbende i den næste uge.


Du vil derfor modtage en mail fra holdsport.dk med informationer om din bruger (til SGF) på holdsport - og sker det ikke, så kontakt Michael Arnø på [email protected].


Ved hjælp af denne bruger kan du følge dit/dine hold og så beskeder mv. om dette. Det er også denne bruger du vil tilmelde dig til kommende hold/sæsoner med.


Det anbefales meget at bruge holdsport.dk's app - find dem i din app-store, ved at søge efter "holdsport.dk". Der vil du få adgang til de vigtigste funktioner og informationer for dig (det kræver dog lige du har en bruger først, så afvent denne).


Der er enkelte ting, som heller ikke er på plads endnu - men der arbejdes hårdt på at få styr på det snarest.


Alle spørgsmål mv. kan også rettes til Michael Arnø

SGF's forårsopvisning 30. april

11. apr. 2017, kl. 00.30

SGFs opvisningsteam har godt gang i forberedelserne, hvilket er et stort stykke arbejde. Netop derfor er det helt sikkert også en opvisning, der for alle tilskuere vil være et besøg værd.


Vores årlige Forårsopvisning finder sted søndag d. 30. april kl. 10, i Solrød Idrætscenter hal A og byder velkommen til en fantastiske dag i gymnastikkens tegn.
Det er gratis at være tilskuer ved opvisningen.


Mere information og program følger her på hjemmesiden.