Spring

Turbospring 2008-10 18/19

Turbospring 2008-10

Turbo Spring er et hold for børn der elsker gymnastik i årgangene 2008-2010. Børnene vil blive niveauinddelt for, at vi bedst kan udfordre dem der hvor de er. Trivsel og sammenhold er vigtigt for os, hvorfor vi også vil bruge tid på at være sammen på tværs af niveauinddelingerne.

En træning vil typisk indeholde et element af Leg, rytmik og selvfølgleig Spring, som uden tvivl fylder mest. Vi vil komme til at træne både lette og svære spring, og af samme årsag vil inddelingen hjælpe os til at udfordre børnene mest muligt. Vi lægger også vægt på at vi bygger ordentligt oven på, så man kan grundspringene før man lærer de næste spring.

Hvis du har et barn der er årg. 2010 og du er i tvivl hvilket hold du skal vælge vil udgangspunktet være, at man, hvis man har dyrket gymnastik i mindst et år, nok bør vælge Turbo Spring fremfor Mini Turbo. Evt. Kan man høre sin træner ad, hvad de anbefaler en i forhold til ens niveau.

Turbo Spring deltager både i Lokalopvisningen og ved Solkystopvisningen. I forbindelse med opvisningen får de også opvisningstøj – sæt til drengene og dragt til pigerne

Dette hold er for årgangene 2008 og 2010!

Holdet træner i SIC hal C øst/midt

Husk altid at tilmelde dig/deltageren efter anvisningen for årgang(e) på holdet. Er deltageren ikke den korrekte årgang/alder, kan denne blive slettet fra holdet.

Ved tilmelding af børn er det meget vigtigt at data (navn, adresse og fødselsdag) er korrekte. Solrød Gymnastikforening modtager tilskud fra Solrød kommune og dette tilskud er afhængigt af, at vores oplysninger om medlemmerne er korrekte. Ellers kan det betyde at vi mister tilskuddet, med deraf følgende kraftig stigning i kontingent fremover.

NB! Holdet gennemføres ved minimum 15 betalende og deltagende medlemmer.

Bliver holdet overtegnet, sker der optagelse på venteliste via tilmeldingssystemet.

Ingen optagelse på venteliste pr. telefon eller e-mail.

Læs mere om al det praktiske i SGF her

Aktiviteter
Der er ikke oprettet aktiviteter i kalenderen