Junglespring 2008-11

Junglespring 2008-11

Junglespring er et hold for årg. 2008-2011. På holdet har vi fokus på spring, leg, rytme og ikke mindst fællesskab.
Vi bruger vores træninger på at træne alt fra de helt basale spring, som ruller, håndstand og vejrmøller, som vi selvfølgelig skal blive hammer gode til.
Men så også på at lære de lidt sværere spring som flik flak, kraftspring og saltoer.

Udover springdelen, vil leg og rytme også spille en rolle i træningen. Især leg vil vi bruge i vores opvarmning, men også som et generelt værktøj til at ryste sammen. Rytme vil vi også prøve kræfter med med henblik på at lave korte serier, der skal bruges i vores opvisning.

Dette hold er for årgangene 2008 - 2011!

Holdet træner i SIC hal C øst

Husk altid at tilmelde dig/deltageren efter anvisningen for årgang(e) på holdet. Er deltageren ikke den korrekte årgang/alder, kan denne blive slettet fra holdet.

Ved tilmelding af børn er det meget vigtigt at data (navn, adresse og fødselsdag) er korrekte. Solrød Gymnastikforening modtager tilskud fra Solrød kommune og dette tilskud er afhængigt af, at vores oplysninger om medlemmerne er korrekte. Ellers kan det betyde at vi mister tilskuddet, med deraf følgende kraftig stigning i kontingent fremover.

NB! Holdet gennemføres ved minimum 15 betalende og deltagende medlemmer.

Bliver holdet overtegnet, sker der optagelse på venteliste via tilmeldingssystemet.

Ingen optagelse på venteliste pr. telefon eller e-mail.

Læs mere om al det praktiske i SGF her

Aktiviteter
Der er ikke oprettet aktiviteter i kalenderen