Bleræs 2015 + 16

Bleræs 2015 + 2016

Vi skal kravle, trille, hoppe, lege, synge, danse og tumle. Vi bygger spændende og udfordrende redskabsbaner ved hver træning og laver forskellige aktiviteter som f.eks. motoriktræning, sanselege, sanglege og boldlege.

Kom og få nogle hyggelig og stimulerende eftermiddage sammen med andre bleræsere.

Holdet lægger op til, at man som forælder selv er aktiv og medansvarlig for at udfordre sit barn på det niveau, som passer til barnet, samt hjælper til med at slæbe redskaber ind og ud.


Dette hold er for årgangene 2016 og 2015!

Holdet træner i SIC hal C vest

Husk altid at tilmelde dig/deltageren efter anvisningen for årgang(e) på holdet. Er deltageren ikke den korrekte årgang/alder, kan denne blive slettet fra holdet.

Ved tilmelding af børn er det meget vigtigt at data (navn, adresse og fødselsdag) er korrekte og det er meget vigtigt, at det er BARNETS navn, der tilmeldes og IKKE forældres navn. Solrød Gymnastikforening modtager tilskud fra Solrød kommune og dette tilskud er afhængigt af, at vores oplysninger om medlemmerne er korrekte. Ellers kan det betyde at vi mister tilskuddet, med deraf følgende kraftig stigning i kontingent fremover.


NB! Holdet gennemføres ved minimum 15 betalende og deltagende medlemmer.

Bliver holdet overtegnet, sker der optagelse på venteliste via tilmeldingssystemet.

Ingen optagelse på venteliste pr. telefon eller e-mail.

Læs mere om al det praktiske i SGF her

Aktiviteter
2018
21
Mar
Bleræs (Bleræs 2015 + 16)
16:00 - 17:00 onsdag 21. mar
Solrød Idrætscenter
2018
28
Mar
AFLYST: Bleræs (Bleræs 2015 + 16)
16:00 - 17:00 onsdag 28. mar
Solrød Idrætscenter
2018
4
Apr
Bleræs (Bleræs 2015 + 16)
16:00 - 17:00 onsdag 4. apr
Solrød Idrætscenter
2018
11
Apr
Bleræs (Bleræs 2015 + 16)
16:00 - 17:00 onsdag 11. apr
Solrød Idrætscenter
2018
18
Apr
Bleræs (Bleræs 2015 + 16)
16:00 - 17:00 onsdag 18. apr
Solrød Idrætscenter